Tuesday, 24 November 2009

Einde voor zendschip Doulos

Aan het werk van het Operatie Mobilisatie (OM) schip, Doulos, komt per 31 december 2009 een eind.
Doulos (= knecht) , twee jaar later dan de Titanic gebouwd in 1914-15, is het oudste passagiersschip ter wereld. 32 jaar heeft het ingestaan voor de bijzondere bediening van gods Woord. Het behoorde tot het wereldwijde werk van OM waarbij meer dan 600 havens in meer dan 100 landen zijn bezocht.

Recentelijk werd duidelijk dat de benodigde werkzaamheden meer dan 10 miljoen euro en minimaal vijf maanden arbeid zouden vergen. De schepenleiding en het bestuur menen dat de benodigde investering, in het licht van de slechts weinig jaren die het schip nog zou kunnen varen, niet gerechtvaardigd zijn.

CEO van OM Ships International, Peter Nicoll, zegt, "het komt erop neer dat Doulos haar bediening niet kan voortzetten. Niemand van ons wilde dit en het heeft serieuze gevolgen voor iedereen aan boord, voor hen die op het punt stonden om aan te monsteren en voor de havens die op de planning stonden om bezocht te worden."

Operatie Mobilisatie is begonnen met het onderzoeken naar mogelijkheden om wellicht een nieuw schip te charteren om zo de Doulos te vervangen.