Monday, 30 November 2009

Verharding - Manifest van advent

Manifest predikanten Twente tegen 'verharding'

Manifest predikanten Twente tegen 'verharding'

Predikanten en kerkelijk werkers uit Twente hebben een 'Manifest van Advent' opgesteld tegen "de huidige ontwikkelingen van verharding in onze samenleving". Deze verharding staat volgens hen haaks op de hoop en het verlangen van Advent: ,"van uitzien naar een wereld van vrede en gerechtigheid".

De 36 ondertekenaars uit de Protestantse Kerk in Nederland maken zich zorgen over de kloof in de samenleving en de stigmatisering van moslims, zoals zij die signaleren. De predikanten en kerkelijk werkers constateren dat "velen in onze samenleving de gerezen problemen onverkort en zonder nuance verbinden met de godsdienst van veel niet-westerse immigranten: de islam".

Het manifest, dat is opgesteld door de Hengelose predikanten Herman Koetsveld en Hans Wachtmeester, telt tien punten. De eerste zes gaan over de "tijd van vervreemding en angst" zoals die volgens hen voelbaar is in de samenleving. Ze benoemen ook zaken die in het verleden in hun ogen niet goed zijn verlopen.. "Wij erkennen dat de problemen die met name de verschillende migratiestromen naar ons land met zich mee brachten te weinig of niet onderkend en benoemd zijn. Ook de kerken wisten zich vaak geen raad met de nieuwe problemen rond integratie en segregatie, druk als zij het hadden met eigen interne problemen van doorgaande kerkverlating en noodzakelijke inkrimping. Ook de theologie heeft weinig bijgedragen in het duiden van de veranderingen in de samenleving."

Lees verder in het Nederlands Dagblad

Bekijk het Manifest