Wednesday, 30 September 2009

Moderne Gebedsgenezing

Prof. Van der Kooi, hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam vindt dat er te veel ‘happiness’ en gezondheidsdenken in de moderne gebedsgenezingbediening zit. Hij verklaarde zich niet tegen gebedsgenezing, maar „we kunnen genezing en herstel niet claimen, we kunnen en moeten ons er wel naar uitstrekken.”

De evangelische prof. Ouweneel, een vurig voorstander van gebedsgenezing, meent „dat God veel meer gelovigen wil genezen, maar ze staan hun genezing zelf in de weg. Gelovigen moeten kijken wat er mis is.” Van der Kooi: „Dat is een gevaarlijke weg. Het grote gevaar is dat mensen in zichzelf blijven kijken. De zelfreflectie van de afgelopen eeuwen is tot een moderne vloek geworden. We moeten meer in termen van gemeenschap spreken.” Ouweneel: „Je moet een balans vinden.” Van der Kooi: „Er is geen balans. Soms ligt het zwaartepunt bij de verantwoordelijkheid van de mens, soms bij de voorzienigheid van God.”


Lees meer:Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad.

Humility and the Fear of the Lord

By humility and the fear of the LORD are riches and honour and life . . . with the humble is wisdom . . . The fear of the LORD is the beginning of wisdom.  (Pro 22:4; Pro 11:2; and Pro 9:10)Walking in humility is the pathway for living by the grace of God. "God . . . gives grace to the humble" (1Pe 5:5). In our present verses, we see that humility and the fear of the Lord are related. Humility and the fear of the Lord result in the same blessings. "By humility and the fear of the LORD are riches and honor and life." The closing trio ("riches and honor and life") are an Old Testament description of a life that is fully blessed by God. The New Testament counterpart would be fullness of spiritual life. "I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly" (Joh 10:10). Humility and the fear of the Lord also result in wisdom. "With the humble is wisdom . . . The fear of the LORD is the beginning of wisdom." Humility is the candid acknowledgement of our absolute need for the Lord to work comprehensively in our lives day by day. The fear of the Lord is respect and reverence toward our great God. It is not a fear involving terror or apprehension. Rather, it is based upon profound admiration and dependent devotion. Those who humbly fear the Lord (by placing their admiration and devotion in Him) also embrace His perspectives and values.  They develop a hatred for the things that He hates. "The fear of the LORD is to hate evil; pride and arrogance and the evil way and the perverse mouth I hate" (Pro 8:13). Correspondingly, those who have respect and reverence for the Lord develop a love for all that He loves. The Lord loves for His people to walk in righteousness and justice. "The LORD loves the righteous . . . the LORD loves justice" (Psa 146:8 and Psa 37:28). The Lord loves Israel, His chosen nation. "The LORD did not set His love on you nor choose you because you were more in number than any other people, for you were the least of all peoples" (Deu 7:7). The Lord loves His church, the children of God. "Behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God!" (1Jo 3:1). The Lord loves the world, those who need to know Him. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life" (Joh 3:16).

Lord God almighty, I humbly bow before You, acknowledging my absolute need for You to work comprehensively in my life day by day. I want to walk in the fear of the Lord, placing my admiration and devotion in You. I want to hate all that You hate and love all that You love, in Jesus name, Amen.

- Hoekstra


Diminishing God

In today’s sophisticated age it remains a constant temptation to elevate humans and diminish God. When Samuel F. B. Morse invented the telegraph more than 150 years ago, his first words sent by wire were “What hath God wrought.” When Neil Armstrong stepped onto the moon in 1969, he said, “That’s one small step for [a] man, one giant leap for mankind.” It used to be God who got credit for human innovation. That’s not the case anymore.

Dutch translation / Nederlandse vertaling > Verlaging van God

Verlaging van God

In de geavanceerde tijd van vandaag blijft het een constante verleiding om de mens verheffen en God te verminderen . Toen Samuel FB Morse de telegraaf uitgevonden had, meer dan 150 jaar geleden, waren zijn eerste woorden door middel van draden gestuurd: "Wat heeft God gewrocht." Toen Neil Armstrong op de maan stapte in 1969, zei hij: 'Dat is een kleine stap voor [een] mens , een grote sprong voor de mensheid. "Vroeger was het God die krediet kreeg voor menselijke innovatie. Dat is niet meer het geval.

Engelse vertaling / English translation > Diminishing God

Doe al het goede dat u kunt doen


"Doe al het goede dat u kunt doen
Met alle middelen die je kunt
Op alle manieren die u kunt,
In alle plaatsen waar u kunt
Ten alle tijden u kunt
Aan alle mensen dat u kan
Zolang u maar kan. "
- John Wesley

"En vergeet niet om goed te doen en te delen met anderen,
voor dergelijke offers is God tevreden. "
Hebreeën 13:16

God geef mij de kracht en de mogelijkheden
om steeds het goede te doen,
dat vraag ik in Jezus naam, Amen.

Engelse versie / English version > Do all the good you can

Do all the good you can


"Do all the good you can,
By all the means you can,
In all the ways you can,
In all the places you can,
At all the times you can
To all the people you can,
As long as ever you can."
- John Wesley

"And do not forget to do good and to share with others,
for with such sacrifices God is pleased."
Hebrews 13:16

God give me the power and potential
always to do good,
that I ask in Jesus name, Amen.

Dutch version / Nederlandse versie > Doe al het goede dat u kunt doen

Tuesday, 29 September 2009

Bij de aanvang van een nieuwe dag


"Dit is het begin van een nieuwe dag. God mij heeft deze dag gegeven om te gebruiken zoals ik wil. Ik kan hem verprutsen - of gebruiken het voor het goede, maar wat ik vandaag doe is belangrijk, want ik ben er een dag van mijn leven voor aan het uitwisselen. Als morgen komt zal deze dag voor altijd verdwenen zijn op zijn plaats iets achterlatend dat ik er voor heb verhandeld. Ik wil dat het winst is en geen verlies, goed en geen kwaad, succes en geen falen, zodat ik de prijs niet zal betreuren die ik er voor betaald heb. "
- Dr Heartsill Wilson

"En hij die vijf talenten ontvangen had kwam en bracht vijf andere talenten zeggende: Heer had gij gij mij geen vijf talenten gegeven: zie, Ik heb naast hen vijf talenten meer opgebracht. Zijn heer zei tot hem: Wel gedaan, gij goede en getrouwe dienaar: gij bent getrouw geweest over een paar dingen, ik zal u heerser maken over veel dingen: kom binnen in de vreugde van uw Heer. "
Mattheüs 25:20-21

God, laat mij van elke dag die nieuw is genieten en er Uw grootsheid in herkennen.
Geef dat ik mijn talenten steeds voor het goede aanwend,
en elke dag voor het goede gebruik.

By the beginning of a new day


"This is the beginning of a new day. God has given me this day to use as I will. I can waste it - or use it for good, but what I do today is important, because I am exchanging a day of my life for it. When tomorrow comes this day will be gone forever leaving in its place something that I have traded for it. I want it to be gain and not loss, good and not evil, success and not failure, in order that I shall not regret the price that I have paid for it."
- Dr. Heartsill Wilson

"And so he that had received five talents came and brought other five talents saying, Lord thou deliveredst unto me five talents: behold I have gained beside them five talents more. His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord."
Matthew 25:20-21

God, let me enjoy of every new day
and let me to recognize your greatness in it.
Give that I always use my talents to the best of my powers,
and use every day for the good.

Dutch version / Nederlandse versie > Bij de aanvang van een nieuwe dag

Monday, 28 September 2009

Oude afbeelding menora in Israël gevonden

Menora

Israëlische archeologen hebben een van de oudste afbeeldingen van een menora, de zevenarmige kandelaar die symbool staat voor het jodendom, ontdekt.

Dat heeft de Israëlische oudheidkundige dienst bekendgemaakt. De menora staat in een steen gegrift. De steen werd gevonden in een synagoge die werd ontdekt bij het Meer van Galilea. De synagoge stamt uit de tijd van de tweede joodse tempel, 2000 jaar geleden.

Uit diezelfde tijd zijn nog enkele afbeeldingen van menora’s bekend, maar deze is volgens een van de archeologen, Dina Avshalom-Gorni, uniek, omdat ze zich in een synagoge bevond en ver van Jeruzalem.

De tempel in Jeruzalem werd in het jaar 70 na Christus verwoest door de Romeinen. De reliëfs in de Boog van Titus in Rome tonen soldaten die de menora uit de tempel met zich meedragen. De meeste andere afbeeldingen van menora's dateren van na de verwoesting van de tweede joodse tempel. Als de nu gevonden afbeelding ouder is, kan dit betekenen dat ze is gemaakt naar het voorbeeld van de oorspronkelijke menora uit de tempel.

Wie Hem wil naderen, moet immers geloven dat Hij bestaat

"Wie Hem wil naderen, moet immers geloven dat Hij bestaat."
Hebreeën 11:6

Er is in deze wereld heel wat vaag religieus gepraat over 'het goddelijke in ieder mens', het Opperwezen, de Voorzienigheid, een Hogere Macht. Maar Gods Woord is niet vaag: heel concreet verhaalt de Bijbel van mensen die op deze wereld hebben geleefd en die God persoonlijk hebben gekend, en met Hem en voor Hem hebben geleefd. Zij geloofden, nee: zij wisten, dat Hij echt bestaat, omdat zij de bewijzen daarvoor in hun eigen leven hebben ondervonden. Beginnend met Abel zijn velen zelfs martelaren geworden voor het geloof, dat de zekerheid is van de dingen die men hoopt, en de overtuiging van de dingen die men niet ziet. God bestáát niet alleen, maar Hij is de Eeuwige, de Onveranderlijke, de Allerhoogste Heer.


lezen: Hebreeën 11:1-6 | Jeremia 42:13-22
Uit Lichtstalen uit het Woord.

Sunday, 27 September 2009

Paulus to Philemon

Philemon
1:1 Paul, a prisoner of Yahushua the Messiah, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,
1:2 And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the assembly in thy house:
1:3 Favour to you, and peace, from YHWH our Father and the Master Yahushua the Messiah.
1:4 I thank my Elohim, making mention of thee always in my prayers,
1:5 Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Master Yahushua , and toward all saints;
1:6 That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in the Messiah Yahushua.
1:7 For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.
1:8 Wherefore, though I might have much boldness in the Messiah to command you what is fitting,
1:9 Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Yahushua the Messiah.
1:10 I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:
1:11 Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:
1:12 Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:
1:13 Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the evangel:
1:14 But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.
1:15 For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;
1:16 Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Master?
1:17 If thou count me therefore a partner, receive him as myself.
1:18 If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account;
1:19 I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.
1:20 Yea, brother, let me have joy of thee in YHWH: refresh my tender affections in YHWH.
1:21 Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.
1:22 But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.
1:23 There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in the Messiah Yahushua;
1:24 Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.
1:25 The favour of our Master Yahushua the Messiah be with your spirit. . .
From The Restored Name King James Version
Note: The Restored Name King James Version, also has YHWH several times in the John's letters. 1John, 2John, 3John

No fear in love


1 John 4:18 There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.


Thoughts
Phil Ware    There are many kinds of fear. Some of these are legitimate. Others are imagined. Still others are irrational. Thankfully, as Christians, we don't have to be afraid of the one crucial event in our lives -- judgment. God's love saves us, empowers us, blesses us, works in us, and touches others through us. Most of all, having experienced this love, we can cast fear out of our hearts because we know where we stand with God. He is our loving Father who longs to bring us home!
Prayer
    Holy, majestic, and awesome God, you are mighty in your strength. You are holy beyond comparison. You are righteous and fair in your dealings with your people. Most of all, dear Father, I thank you because you do not deal with me as my sins deserve. No, O God, you deal with me graciously, blessing me with your redeeming and transforming grace. Your love gives me confidence to live for you and to await the day I stand before you. Until that day I offer you my thanks and praise in Jesus' holy name. Amen.
Dutch translation / Nederlandse vertaling > Angst uitsluitende liefde

Angst uitsluitende liefde

Christelijke Overdenking

Zondag 27 september 2009 1 John 4:18

 

1 Johannes 4:18

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde." (1Jo 4:18 STV)

"Volmaakte liefde sluit angst uit. Angst hangt samen met straf en wie angst heeft, leeft niet ten volle uit de liefde."

"Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde."

"De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden."

"In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet."

 

Overdenking van vandaag:

Er zijn vele vormen van angst. Sommige van deze zijn gegrond. Andere zijn verbeeld. Nog weer andere zijn irrationeel. Gelukkig, als christenen, hoeven wij niet bang te zijn van de éne cruciale gebeurtenis in ons leven - het oordeel. Gods liefde redt ons, geeft ons kracht, zegent ons, werkt in ons en raakt anderen via ons. Vooral door het meemaken van deze liefde, kunnen wij vrees uit ons hart verwerpen, omdat we weten waar we staan met God. Hij is onze liefdevolle Vader die er naar uitkijkt om ons thuis te brengen!

 

Gebed:

Heilige, majestueuze en ontzagwekkende God, u bent machtig in uw kracht. Uw heiligheid is niet te vergelijken. U bent rechtvaardig en eerlijk in uw contacten met uw mensen. Vooral, Vader, dank ik u omdat u niet met mij omgaat zoals mijn zonden verdienen. Nee, God, u gaat met mij genadig om, zegent mij met uw verlossende en veranderende genade. Uw liefde geeft mij het vertrouwen om voor u te leven en de dag af te wachten dat ik voor u sta. Tot die dag geef ik u mijn dank en lof. In Jezus' heilige naam bid ik. Amen."

English original > No fear in love

Like a great bell tolling reverberates the consistent voice of the sovereign power of God


"Like a great bell tolling over all the land, the consistent voice of the sovereign power of God reverberates throughout Old Testament and New. He is omnipotent, omnipresent, omniscient in this life and the next. We cannot believe this and also think that our God is no match for the evil of the world."
- Catherine Marshall

"Do not I fill the heavens and the earth? saith the Lord."
Jeremiah 23:24

Enhanced by Zemanta

Net als een grote klok luidend weerklinkt de vaste stem van de soevereine macht van God


"Net als een grote klok luidend over het gehele land, weerklinkt de vaste stem van de soevereine macht van God doorheen het hele Oude en Nieuwe Testament. Hij is almachtig, alomtegenwoordig, alwetend in dit leven en het volgende. Wij kunnen dit niet geloven, en denken ook dat onze God geen partij is voor het kwaad van de wereld. "
- Catherine Marshall

"Vul ik niet de hemelen en de aarde? Zegt de Heer."
Jeremia 23:24

Friday, 25 September 2009

Redenen waarom zij niet kunnen doen wat zij willen


"Sommige mannen hebben duizenden redenen waarom ze niet kunnen doen wat ze willen, wanneer alles wat ze nodig hebben is een reden waarom ze kunnen."
- Mary Frances Berry

"Het verschil tussen volhardendheid en onverzettelijkheid is dat de ene gevoerd wordt vanuit een sterke wil en de ander vanuit een sterke onwil."
- Henry Ward Beecher


"Er zijn maar 2 redenen waarom niet iedereen een christen is:
 1) Ze kannen niemand die Christen is
 2) ze kennen wel iemand.
- Onbekend Autheur

"Nu toen de vrouw zag dat ze niet verborgen was, kwam ze bevend, en neervallend voor Hem, verklaarde ze hem in het bijzijn van alle mensen de reden dat ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen genezen was. En Hij zei tot haar, 'Dochter, wees vol goede moed, uw geloof heeft u goed gedaan. Ga in vrede. "
Lucas 8:47-48

God, ik ben dankbaar dat ik Uw zoon heb mogen leren kennen.
Laat mijn wil en benaderingswijze naar anderen steeds door Jezus zijn voorbeeld gedragen worden.

Reasons why they cannot do what they want to


"Some men have thousands of reasons why they cannot do what they want to,
when all they need is one reason why they can."
- Mary Frances Berry

The difference between perseverance and obstinancy is that one often comes from a strong will, and the other from a strong won't.
- Henry Ward Beecher

There are only 2 reasons everyone is not a Christian:
 1) They do not know a Christian or
 2) They do.
- Author Unknown


"Now when the woman saw that she was not hidden, she came trembling; and falling down before Him, she declared to Him in the presence of all the people the reason she had touched Him and how she was healed immediately. And He said to her, 'Daughter, be of good cheer; your faith has made you well. Go in peace.'"
Luke 8:47-48

God, I am grateful that I got the opportunity to know your son.
Let my will and approach to others ever be worn by Jesus his example.

Dutch version / Nederlandstalige versie > Redenen waarom zij niet kunnen doen wat zij willen

Thursday, 24 September 2009

Samenreizende

We zijn metgezellen op de weg door het leven, ieder van ons aan het proberen om de juiste weg te vinden.

       We moeten proberen te leven in harmonie met elkaar, omdat we alle hulp en aanmoediging nodig hebben, vooral als er moeilijke dingen zijn.

       We moeten proberen te leven in harmonie met onze omgeving en dus de kansen die God ons heeft gegeven in het leven waarderen.

       Maar vooral moeten we leren leven in harmonie met God, zodat we met Hem kunnen wandelen door het leven en dus de onschatbare gave krijgen van het eeuwige leven als Jezus terugkeert.

Als we dit met succes moeten doen, moeten we in overeenstemming zijn met de waarden van God en vertrouwd met Zijn kijk op het leven. Een profeet gaf eenmaal deze uitdaging: "Kunnen er twee tezamen gaan, tenzij zij overeengekomen zijn?" (Amos 3:3). Het antwoord is duidelijk "Nee!" Maar de kans bestaat nog steeds voor ons om een overeenkomst met God te maken en te leren om Zijn richting te volgen door het leven. Er is geen betere manier.

- uit Glad Tidings van September 2009
Vraag uw gratis versie < FREE 6 month Subscription Glad Tidings

Originele Engelse versie / Original English version > Travelling Together

Travelling Together

We are companions on the road through life, every one of us trying to find the right way forward. 

  • We must try to live in harmony with one another, because we all need help and encouragement, especially when things are difficult.

  • We must try to live in harmony with our environment and thus appreciate the opportunities in life that God has given us. 

  • But most importantly we must learn to live in harmony with God, so that we might walk with Him through life and thus obtain the priceless gift of eternal life when Jesus returns. 

If we are to do this successfully we must be in agreement with God’s values and familiar with His view of life. A prophet once issued this challenge: “Can two walk together, unless they are agreed?” (Amos 3:3). The answer is clearly “No!” But the opportunity still exists for us to make an agreement with God and to learn to follow His direction through life. There is no better way.


- Glad Tidings September 2009

> Glad Tidings  FREE 6 month Subscription

Dutch translation / Nederlandse vertaling > Samenreizende

The one who has not had a taste of love

The one who has not had a taste of love
Is but a piece of wood or stone to God.
Love extracts water from stones;
Love removes rust from mirrors.
infidelity seeks war, faith peace;
Love sets fire to war and peace alike.
Love opens its mouth in the sea of the heart;
It devours the two worlds like a whale.
Like a lion, love knows no ruse;
It does not change from a lion to a fox.

- Rumi

(Divan 1331:1-5)

Peace and love
Peace and love (Photo credit: Wikipedia)

+++
2013 update
Enhanced by Zemanta

Geregistreerde Islamieten in België en omstreken

Vandaag zijn er in België op de ingeschreven bevolking van 10,379,067* inwoners 415,163 moslims of 4%.
Voor Nederland bedraagt dit 907,030 moslims op 16,491,461 inwoners, of 5.5%.
Frankrijk heeft 4,565,710 moslims of 7.5% van de 60,876,136 inwoners.
Duitsland 3,049,625 moslims of 3.7% van de 82,422,299 inwoners.

24% van de wereldbevolking (
6,472,194,146), of 1,549,200,059 is erkend als Moslim.

*
10,414,336 (Juli 2009 est.)
Romaans Katholiek 75%, andere geloofsgroepen (inclusief Protestant) 25%

Een van de bronnen: -  CIA World Factbook
> Institute of Islamic Information and Education

It is good for me to draw near to God. — PSA. 73:28.

It is good for me to draw near to God.PSA. 73:28.

Lord, I have loved the habitation of thy house, and the place where thine honour dwelleth. — A day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a door‑keeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness. — Blessed is the man whom thou choosest, and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts: we shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple.

The Lord is good unto them that wait for him, to the soul that seeketh him. — Therefore will the Lord wait that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted that he may have mercy upon you: for the Lord is a God of judgment: blessed are all they that wait for him.

Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which he hath consecrated for us: ... let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience.

Psa. 26:8. ‑Psa. 84:10. ‑Psa. 65:4. Lam. 3:25. ‑Isa. 30:18. Heb. 10:19,20,22.

- Anonymous From Daily Light on the Daily Path

Being Justified by faith

“Just, and the justifier of him which believeth.”

Romans 3:26

Being justified by faith, we have peace with God. Conscience accuses no longer. Judgment now decides for the sinner instead of against him. Memory looks back upon past sins, with deep sorrow for the sin, but yet with no dread of any penalty to come; for Christ has paid the debt of his people to the last jot and tittle, and received the divine receipt; and unless God can be so unjust as to demand double payment for one debt, no soul for whom Jesus died as a substitute can ever be cast into hell. It seems to be one of the very principles of our enlightened nature to believe that God is just; we feel that it must be so, and this gives us our terror at first; but is it not marvellous that this very same belief that God is just, becomes afterwards the pillar of our confidence and peace! If God be just, I, a sinner, alone and without a substitute, must be punished; but Jesus stands in my stead and is punished for me; and now, if God be just, I, a sinner, standing in Christ, can never be punished. God must change his nature before one soul, for whom Jesus was a substitute, can ever by any possibility suffer the lash of the law. Therefore, Jesus having taken the place of the believer—having rendered a full equivalent to divine wrath for all that his people ought to have suffered as the result of sin, the believer can shout with glorious triumph, “Who shall lay anything to the charge of God’s elect?” Not God, for he hath justified; not Christ, for he hath died, “yea rather hath risen again.” My hope lives not because I am not a sinner, but because I am a sinner for whom Christ died; my trust is not that I am holy, but that being unholy, he is my righteousness. My faith rests not upon what I am, or shall be, or feel, or know, but in what Christ is, in what he has done, and in what he is now doing for me. On the lion of justice the fair maid of hope rides like a queen.
- H.C.Spurgeon

+++
2013 update:
 
Enhanced by Zemanta

A remaining name


"My name from the palms of His hands
Eternity will not erase;
Impress'd on His heart it remains,
In marks of indelible grace."

"He shall present my soul,
Unblemish'd and complete,
Before the glory of His face,
With joys divinely great"

"I, among the blood-wash'd throng,
Shall wave the palm, and wear the crown,
And shout loud victory"

"Grace all the work shall crown
Through everlasting days;
It lays in Heaven the topmost stone,
And well deserves the praise"

-
C. H. SpurgeonC. H. Spurgeon,
C. H. Spurgeon, "The Prince of Preachers" (Photo credit: Wikipedia)

Enhanced by Zemanta

Wednesday, 23 September 2009

Wanneeer wij liefhebben is er geen nood aan wetten


Indien iedereen zich aan Gods wetten en aan de liefde zou houden,
zouden wij geen burgerwetten moeten hebben die ons er aan herinneren wat we wel en niet mogen.
Indien wij God liefhebben weten wij hoe wij in harmonie met elkaar moeten leven.
Daar waar liefde is binnengetreden, is er geen wet meer nodig om te  richten.
- Marcus Ampe

"Te vaak houden we van dingen en gebruiken we mensen,
terwijl we dingen zouden moeten gebruiken en mensen liefhebben."
- Autheur Onbekend

"Duisternis kan niet verdreven worden door duisternis; alleen licht kan het doen.
Haat kan niet verdreven worden door haat; alleen liefde kan dat doen.
We moeten leven samen te leven als broeders, of samen vergaan als dwazen."
- Martin Luther King, Jr.

"De eerste taak van liefde is om te luisteren."
- Paul Tillich

“Laat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart:”
Spreuken 3:3

“De haat brengt twist teweeg, maar de liefde bedekt alle zonden.”
Spreuken 10:12

“Zij die kwade plannen smeden lopen stellig verloren,
maar liefde en trouw zijn bij hen die het goede beogen.”
Spreuken 14:22

God ik ben dankbaar voor de liefde die U mij schenkt
en vraag U dat ik ook veel liefde aan anderen zal kunnen schenken.
 

When we love we do not need laws


If everyone would keep God's laws and would keep to love,
we would not to have civil laws who should remind us what we can and can not.
If we love God we know how we should live in harmony.
Where love has entered, there is no law necessary to focus.
- Marcus Ampe

We too often love things and use people
when we should be using things and loving people.
- Author Unknown

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that.
Hate cannot drive out hate; only love can do that.
We must learn to live together as brothers, or perish together as fools.
- Martin Luther King, Jr.

The first duty of love is to listen.
- Paul Tillich

“Let not kindness and truth forsake thee: Bind them about thy neck; Write them upon the tablet of thy heart:”
Proverbs 3:3

“Hatred stirreth up strifes; But love covereth all transgressions.”
Proverbs 10:12

“Do they not err that devise evil? But mercy and truth [shall be to] them that devise good.”
Proverbs 14:22

God I am grateful for the love you give me
I ask You that I shall be able to give much love to others.


Dutch version / Nederlandse versie > Wanneeer wij liefhebben is er geen nood aan wetten
+++
2013 update:
 
English: Dr. Martin Luther King giving his "I Have a Dream" speech during the March on Washington in Washington, D.C., on 28 August 1963. Español: Dr. Martin Luther King dando su discurso "Yo tengo un sueño" durante la Marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad en Washington, D.C., 28 de agosto de 1963. (Photo credit: Wikipedia)
Enhanced by Zemanta