Wednesday, 30 June 2010

Charity never humiliates


Charity never humiliated him who profited from it,
nor ever bound him by the chains of gratitude,
since it was not to him but to God that the gift was made.
Dutch version / Nederlandse versie > Liefdadigheid vernedert nooit

Liefdadigheid vernedert nooit

Liefdadigheid vernederde nooit hem die er van profiteerde
noch bond het
hem ooit door de kettingen van dankbaarheid,
aangezien het niet naar hem, maar tot God was dat het geschenk werd gemaakt.


Engelse versie / English  version   > Charity never humiliates

+++

2016 linkupdate

Call for prayer to help with unity crisis

Peter Wisniowski on behalf of the Church St. Ecclesial Arranging Board writes

Greetings in the Master's Name!

The Church St. Ecclesia wishes to warmly invite all the ecclesias to join with us in a day of prayer to petition our Heaveny Father during this difficult time. The attached letter seeks the involvement of every member to join with us in a day of prayer on, God willing, Sunday July 11, 10:30 AM, 2010 EST. The purpose of this is to join hearts and hands to call upon our God to help with our unity crisis and the many problems facing the Brotherhood in this day and age. It is with great desire that we humbly ask you to consider agreeing with this initiative and sharing this request with your ecclesias. We believe that we all seek to worship in spirit and in truth and that, as one body, we yearn for Biblical unity. And we know that God can help, for nothing is impossible for Him!

Church St. Ecclesia has greatly responded to this prayer meeting request and will have a half hour early start time before our breaking of bread service , having arranged ahead of time the brethren who will offer up prayer for Biblical unity and other necessary things. We will have a continuous sequence of prayer with little interuption and end with the memorial. You may however have your own way of performing this prayer meeting - whatever works for you. As stated in the accompanying letter , we wish this day of prayer go even beyond the borders of this province. Please pass this message on far and wide!

Your brother by Providence,
On behalf of the Church St. Ecclesial Arranging Board,
Peter Wisniowski

+++
2013 update:

 
Enhanced by Zemanta

Tuesday, 29 June 2010

Bible Students Chronology Website

http://www.biblechronology.org/studies.html
7 Steps in the Bible Chonology — A visual representation to the first year of Cyrus. 6,000 Years of Human History and other studies.

Restoration Light Bible Study Services

http://www.reslight.net/
Restoration Light Bible Study Services giving Biblical Studies on Many Topics.

Focus on Jehovah's Witnesses

http://jws.reslight.net/
Restoration Light Pages about the Jehovah Witnesses. Examing "Jehovah's Witnesses" Teachings and Organization.

Jesus and His God

http://godandson.reslight.net/
Devoted to the defense of the “Hebraic background” explanation of the relationship of the Father and the Son, as opposed to Trinitarian, Oneness, Modalist and traditional Unitarian theories.

Focus on Charles Taze Russell

http://ctr.reslight.net/
Focus on the Biblestudent Russell who was not the founder of Jehovah’s Witnesses, nor did ever believe in such an authoritarian organization.

Creation and the Bible

http://creation.reslight.net/
Restoration Light Studies resource site concerning creation, the Bible, evolution, etc.

God, Creation and the Bible Hope

http://reslight.multiply.com/
Ronald Day's site concerning Biblical creation, salvation, and various other related matters.

The Only True God is Not a Trinity

http://notrinity.multiply.com/
Multiply Group for non-Trinitarians.

Hoop tot Leven Redding door Christus Jezus

http://marcusampe.webs.com/
Pagina van Marcus Ampe voor diegenen die met moeilijkheden zitten en een uitweg zoeken.

Monday, 28 June 2010

Bijbelvorsers Webs

http://bijbelvorsers.webs.com
Men heeft verscheidene Bijbelonderzoekers met elk hun eigen verschillende geloofspuntjes, maar er loopt wel een algemene draad door die bij elke ernstige Bijbelstudent terug te vinden is.

Belgian Christadelphians - Belgische Christadelphians

http://sites.google.com/site/belgianchristadelphians
Hoofd Website van de Belgische Broeders in Christus of Christadelphians te België.
Main Website of the Belgian Christadelphians or Flemish Brethren in Christ.

Freewebs Groups - Non Trinitarian Christians

http://members.webs.com/s/ringsPublic/groupsPublic?ringID=133151

WebRing voor Niet Trinitarische Christenen.

Bijbelvorsers Webs Forums

http://bijbelvorsers.webs.com/apps/forums/
Discussie platform en Praatgroep van de Vereniging voor Bijbelstudie.

Bijbelvorsers Webs

http://bijbelvorsers.webs.com/
Vlaamse vereniging voor studie van het Woord van God, de Bijbel.

Freewebs Groups - Bible Students & Bible Researchers

http://members.webs.com/s/ringsPublic/groupsPublic?ringID=133272
WebRing van de Bijbelvorsers om de verscheidene Bijbelonderzoekers en Bijbelstudenten in de wereld te verenigen.

Christadelphia

http://christadelphia.webs.com/
Christadelphian Associatie.

Weekly World Watch 20th - 26th June 2010‏

$Account.OrganizationName

CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW
In this weeks WWW

Lots happening still in relation to Israel and the Gaza siege.

Altar everything in life

Let's play with spelling. Becoming a Christian both alters and ‘altars’ everything in our life. We alter our life and put everything on the altar to God. The Christian life is one of continual ‘altaration’. I want to ‘altar’ my job (or hobby, or home, or whatever). There is nothing that, with God’s help, we can’t ‘altar’. Try a few sentences of your own.
- Alan Herman


+++

Remaining silent when God's truth is attacked

Classic Quotes by Pearl S. Buck (1802-1973) U.S. writer

A dog barks when his master is attacked.
I would be a coward if I saw that God's truth is attacked and yet would remain silent.


Dutch translation / Nederlandse vertaling: Stil blijven wanneer Gods waarhied onder vuur wordt genomen

Stil blijven wanneer Gods waarheid onder vuur wordt genomen


Classic Quotes by Pearl S. Buck (1802-1973) U.S. writer


Een hond blaft wanneer zijn meester wordt aangevallen.
Ik zou een lafaard zijn indien ik zag dat de waarheid van God werd aangevallen en nog zou stil blijven.


Engels origineel / English original: Remaining silent when God's truth is attacked

Friday, 25 June 2010

Gedisciplineerd de Bijbel lezen

Om alles goed draaiende te houden in deze wereld is er een zekere discipline nodig. Dat houdt dan ook in dat er misschien beter voorschriften zijn waaraan er moet voldaan worden.
Discipline houdt een leerstelsel in. Omdat te verkrijgen moet er dan ook een leermeester of opsteller van die tucht regels zijn.
Onze Schepper die de Allerhoogste en de meest Volmaaktste is heeft de mensheid Regels gegeven om makkelijker door het leven te gaan. Maar hij heeft de mens ook de vrijë keuze gegeven om al dan niet deze regels te volgen of zijn eigen weg te bepalen.

God heeft de Wetten aan Mozes kenbaar gemaakt en verder gemodificeerd om tegemoet te komen aan Zijn Volk. Voor diegenen die Zijn spelregels willen volgen is er geen probleem. Maar door dat er mensen zijn die helemaal niet volgens de regels van God willen leven komen er ook problemen op andere inwoners van dit samenstel der dingen.

Hoe meer mensen zich aan het Woord van God houden hoe makkelijker het is voor de anderen om samen in gemeenschap te leven en vooruit te gaan in dit leven.

Op Christadelphia wordt dagelijks een lijst gepubliceerd van te lezen hoofdstukken in de Bijbel en wordt er ook een fragment op de kalender geplaatst.

Bij Bijbelvorsers kan u op de Dagpagina enkele weetjes voor de dag vinden, een bezinning en een Bijbelpassage.

Laat dit hulpmiddeltjes zijn om de Bijbel dagelijks te bestuderen. Op die pagina's kunnen ook opmerkingen en bedenkingen gebracht worden zodat anderen ook over die verzen met u mee kunnen denken.

Durf even in de dag vertragen en neem even tijd voor diegene die alles rondom u heeft gegeven om er van te genieten. Maak gebruik om, al was het een half uurtje, u in het Woord van God te verdiepen. Laat het een zaligheid zijn om de eeuwen oude teksten te savoureren zo dat zij ons kunnen vormen tot heerlijke mensen die de zaligheid verdienen, hun hoop op eeuwig leven waar zien worden en kunnen binnen gaan in het Koninkrijk van God.

De Allerhoogste is het Opperwezen

Onder de tag "allerhoogste" zullen artikelen verschijnen die het hebben over de plaatsing van de hoogste in functie, of over diegene die het recht verdient de allerhoogste plaats te krijgen.

De geen die allerhoogst geplaatst is is Hij die bij uitstek het recht krijgt om als Schepper van hemel en aarde, auteur van dit alles, de leiding van heel het gestel der dingen te krijgen, God onze Vader. Het Opperwezen Jehovah is de enige die onbeperkt in macht is en het recht kan opeisen om de hoogst geplaatste autoriteit te zijn.

Onfeilbaarheid

Onder de tag "onfeilbaarheid" zullen teksten voorkomen betreft zo wel de onfeilbaarheid van God alsook de vraagstelling of mensen soms onfeilbaar kunnen zijn.
Om onfeilbaar te zijn moet men in de mogelijkheid zijn om geen enkele vergissing te begaan en zou men nooit mogen dwalen, verkeerd gaan of iets verkeerdss doen.
Volgens ons is er niemand die gevrijwaard kan zijn van dwaling met betrekking tot de geloofs- of zedenleer.
Het leerstuk van de pauselijke onfeilbaarheid is op geen enkele Schriftuurlijke basis te verantwoorden. Noch de Paus, noch de vereniging met de Paus, het college van bisschoppen, als zogenaamde opvolgers van het college van de apostelen, kunnen, zelfs niet alleen wanneer zij ex cathedra een uitspraak doen over geloof en zeden, onfeilbaar zijn.

Volgens de Heilige Schrift is God de enige onfeilbare, die alles weet en alles kan doen zoals het hoort.

41 percent expect Jesus by 2050

American Telephone


WASHINGTON (UPI) -- More than four out of 10 U.S. citizens expect Jesus Christ to return to Earth during the next 40 years, a poll suggests.

The Washington-based Pew Research Center said its telephone poll of 1,546 adults, conducted April 21-26, found 41 percent of respondents expect Jesus to return by 2050, while 46 percent said it would definitely or probably not happen.

The think-tank said 58 percent of respondents who identified themselves as white evangelical Christians agreed Jesus would be back by 2050, compared to 32 percent of Catholics and 27 percent of white mainline Protestants.

The poll, which had a 3 percent margin of error, found 59 percent of respondents with no college experience believed Jesus is coming, while 35 percent with some college experience and 19 percent of college graduates agreed with the same statement.Copyright 2010 by United Press International

Dutch version/ Nederlandse versie: 41 ten honderd verwacht Jezus terug tegen 2050

41 ten honderd verwacht Jezus terug tegen 2050

41 percent expect Jesus by 2050


Volgens United Press International verwachten meer dan vier op tien burgers van de VS Jezus terugkeer op de aarde gedurende de komende 40 jaar volgens een telefoon enquête.


De Washington-gebaseerde Pew Research Center zei dat haar telefoon enquète, uitgevoerd van 21-26 april, van 1546 volwassenen aangaf dat 41% van de respondenten Jezus terugkomst verwachten tegen 2050, terwijl 46% dan weer vond dat dit helemaal of waarschijnlijk niet zou gebeuren.

De denktank zei dat 58% van de respondenten die zich opgaven als blanke evangelische christenen er mee akoord gingen dat Jezus zou terug zijn tegen 2050, tegenover 32% van de Katholieke gelovigen en 27% van de belangrijkste protestantse groeperingen.

De enquête welke een 3% fout marge had, vond dat 59% van de beantwoorders zonder humaniora ervaring geloofde dat Jezus zou terug komen, terwijl 39% met enige college ervaring en 19% van de gegradueerden er mee akkoord gingen met dit zelfde standpunt.

Engels origineel / English original: 41 percent expect Jesus by 2050

Thursday, 24 June 2010

Campbell, Thomas and Bijbelvorsers

You can find an article in Dutch on the relation of the 12th century Brothers in Christ,  Alexander Campbell, Barton Warren Stone, Dr. John Thomas, the contemporary Brothers in Christ, the Christadelphians and Second Great Awakening.


Het verband tussen Bijbelvorsers, bijbelonderzoekers en Broeders in Christus

Op de Bijbelvorsers Website wordt er een idee geven waarom de niet trinitarische Broeders in Christus zich beter Christadelphian noemen

Er wordt de link getoond tussen Alexander Campbell, Barton Warren Stone, Dr. John Thomas, de Brethren, de Broeders in Christus, en de Second Great Awakening.


Engelse versie / English version:  Campbell, Thomas and Bijbelvorsers

Wednesday, 23 June 2010

Toelating tot het dragen van wapens in kerk

Een uitspraak in Louisiana om parochianen wapens te laten dragen in de kerk, om de dienst zogezegd veiliger te maken, valt niet zo goed bij de kerkelijke leiders.

Lees meer > Guns in churches arouse debate

A Louisiana decision to allow parishioners to carry guns in church, meant to make services more secure, is not sitting well with church leaders, observers say.
+
The Rev. John Raphael of the New Hope Baptist church says guns in the sanctuary are anathema to what a church is meant to be.

Bible exhibition coming to Birkdale, Brisbane

The Brisbane community is being offered a rare opportunity to broaden their awareness of the Bible message, and the one hope and one gospel taught in it.
Our fellow brethren bring an exhibition which traces Bible texts through the creation of the English Bible from its earliest forms to today. Also there is a section on Miracles, and God’s ultimate plan for the earth, and how you can be a part of it.

Read more about it in Quest-news for Birkdale

Annihilationisme

Op wikipedia zijn omtrent de denkwijze rond de ziel na de dood verschenen:
  1. in het Nederlands: Annihilationisme: Het annihilationisme is een christelijk dogma dat zondaren na hun dood vernietigd worden, en niet eeuwig zullen lijden in de hel of de poel van vuur.
  2. in het Engels:Annihilationism: Annihilationism is the minority Christian doctrine that sinners are destroyed rather than tormented forever, whether in Hell or the Lake of Fire. It is directly related to the doctrine of conditional immortality, the idea that a human soul is not immortal unless it is given eternal life.
Engelse versie / English version: Annihilationism

Annihilationism

On the Dutch Wikipedia a new article, where our beliefs are discussed was edited: Annihilationisme.

Annihilationism is the minority Christian doctrine that sinners are destroyed rather than tormented forever, whether in Hell or the Lake of Fire. It is directly related to the doctrine of conditional immortality, the idea that a human soul is not immortal unless it is given eternal life.

An English article can be found under: Annihilationism

Dutch version / Nederlandse versie: Annihilationisme

Monday, 21 June 2010

Jeruzalem Gods city

In the Holy Scriptures we are able to find: “but I have chosen Jerusalem, that my name might be there; and have chosen David to be over my people Israel.” (2Ch 6:6 ASV)
“and I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, as {1} God Almighty; but {2} by my name Jehovah I was not {3} known to them. {1) Heb [El Shaddai] 2) Or [as to] 3) Or [made known]}” (Ex 6:3 ASV)
God His name is Jehovah (or Yahweh).  This name is literal written on the mountain, on which Israels built is!  A guide from Israel (that also is a pilot ), has made the photograph (below) from the airplane.  In perfect Hebrew, we can see quite clear written left in the middle on the mountain  the name of God!
Also with this it could be a proof that God only is the creator of heaven and earth and that Jerusalem is His city Halleluja!  Glory to God! +++Enhanced by Zemanta