Friday, 30 July 2010

Believing to understand


“For I do not seek to understand that I may believe,
but I believe in order to understand.
For this I believe -
that unless I believe,
I should not understand.”
Anselm Of Canterbury
 

Dutch version / Nederlandse versie > Geloven om te begrijpen

Geloven om te begrijpen

"Ik zoek niet iets te begrijpen dat ik kan geloven,
maar ik geloof om te begrijpen.
Voor dit is wat ik geloof -
dat tenzij ik geloof, ik niet
zou moeten begrijpen"
Anselm Van Canterbury


English version / Engelse versie > Believing to understand 

Thursday, 29 July 2010

A gift of 86,400 seconds


"God gave you the gift of 86,400 seconds today.
Have you used one to say, 'thank you?'"
- William Arthur Ward

"Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise:
be thankful unto him, and bless his name."
Psalm 100:4
Dear God,
I thank you for all the things around me,
and appreciate your works every minute of the day.


Een geschenk van 86.400 seconden

"God gaf u het geschenk van 86.400 seconden vandaag.
Hebt u er één gebruikt om
"dank u" te zeggen?
- William Arthur Ward

"Ga in Zijn poorten
binnen met dankviering
en in zijn rechtbanken met lof :
Wees dankbaar naar Hem en zegen Zijn naam".
Psalm 100:4

Beste God,
ik dank u voor alle dingen rond mij
en waardeer uw
werken iedere minuut van de dag.

Canadian Anglicans to apply for incorporation as Catholic ordinariate

Traditionalist Anglicans in Canada have voted overwhelmingly in favor of union with the Roman Catholic Church.

The Anglican Catholic Church of Canada (ACCC), meeting for a provincial synod in Surrey, British Columbia, voiced strong support for union with the Holy See, under the terms of the apostolic constitution Anglicanorum Coetibus. The Anglican delegates authorized their provincial, Bishop Peter Wilkinson, to seek canonical approval for an Anglican-Catholic ordinariate, and voted that Bishop Wilkinson should be the first bishop of that ordinariate.

The ACCC claims the allegiance of two dozens Anglican parishes.

Source(s): 

Wednesday, 28 July 2010

Waarheid, wat is het eigenlijk

De vele denominaties beweren dat zij de Bijbelse Waarheid hebben gevonden en propageren. Maar doen zij dat werkelijk? Houden zij aan de echte zaken die zijn voorgeschreven in de Heilige Schrift?
Houdt waarheid niet in dat het in overeenstemming moet zijn met het gegeven dat men zou volgen. Waarheid is namelijk het in overeenstemming zijn met het denkbeeld met de wetten van het denken of met zijn verkozen voorwerp, van een naar voor gebracht verhaal of een bericht of een zaak, dat dan ook door feiten kan bevestig worden.

Iedereen heeft de taak om te zoeken naar de Waarheid. Maar dan is de eerste vraag die we kunnen stellen: 'wat is Waarheid?'.
De nauwkeurigheid van de aanpassing of conformiteit. En hoe gaan we om met die dingen die wij veronderstellen volgens de juiste waarden te zijn. Hoe gaan we er reageren op dat wat waar is of volgens de feiten van de zaak?

Is de Waarheid voor de gelovige datgene dat wij in overeenstemming nemen met wat God van ons verlangt en dat Hij heeft laten neertekenen door zijn uitgezochte favoriete schrijvers? Is datgene wat wij wensen te geloven in conformiteit met het reële, echt iets te overwegen in overleg met de werkelijkheid en met de overeenstemming met de trouw aan Gods natuur, dat wij dienen te volgen te goeder trouw en als wat we geloven vanuit de Bijbel te zijn?

Een van de zaken die veel christenen nemen als waarheid is dat Jezus gestorven is, maar dan zien ze het als hij voor hen gestorven is en dat zij gered zijn door het geloof in dat. Maar zijn ze? Ontkent dit feit andere feiten, dat er slechts een waarheid is bijvoorbeeld?

Lees meer in The Truth

How to look for and how to handle the Truth

Everybody has the task to look for the Truth. But then the first thing what we can ask is what it is.
The accuracy of adjustment or conformity. and how are we going to react to that what is true or according to the facts of the case. Then when we consider something to be in agreement with reality and with accordance with the faithful adherence to Gods nature we should put forward in good faith as what we believe from the Bible to be true.

One of the truths lots of Christians take is that Jesus died, but then they see it as he died for them and that they are saved by faith in that. But are they? Does this fact negate other facts, that there is only one truth for example?

Read about it:
The Truth

7 nieuwe bisschoppen maken nog niet de zomer

In China zijn er 7  nieuwe bisschoppen gewijd in de Katholieke kerk. Het was van 2007 geleden dat er nog nieuwe bisschoppen waren gewijd. er was in 2005 namelijk een halt gekomen in het wijden van priesters en bisschoppen na de ongewenste nominatie als kardinaal van Hong Kong van bisschop Joseph Zen Zekiun.
De nieuwe wijdingen zouden een teken kunnen zijn voor meer openheid betreft het Christelijk geloof in China, maar men waarschuwt ons dat dit een verkeerd beeld kan zijn. Ook moet men beseffen dat het hier slechts gaat over de toegeving naar een zeer machtig apparaat, het Vaticaan, dat ook met veel centen over de brug kan komen.

Geestelijken die niet door het officiële Chinese apparaat erkend worden hebben het lastig en worden regelmatig geïntimideerd. Aangesteld bisschoppen hebben twee autoriteiten waar ze naar moeten luisteren.

~~~~~~

Fr. Bernardo Cervellera's July 23, 2010 commentary on "Asia News":

> China-Holy See: the mirage and religious freedom for the official and underground Church

__________


The analysis by Gianni Valente in "30 Days" no. 5, 2010:

> Pechino vuole vescovi nominati dal papa

__________


Articles from www.chiesa on this topic:

> Focus on CHINA


Homoseksuele priesters worden opgeroepen de kerk te verlaten

De afgelopen maanden is er heel wat te doen geweest rond homoseksuele acties van priesters en rond pedofiele daden van deze godsdienaren. Italië blijft ook niet gespaard van de controverse. In het tijdschrift Panorama werd openbaar gemaakt dat er verscheiden priesters snachts homobars en sekstenten gaan bezoeken.

Kardinaal Agostino Vallini vindt dat de homoseksuele priesters nooit priester hadden mogen worden en dat niemand van hen verlangt dat zij priester blijven.
Ierlands nieuwste bisschop stelt dat de recente ondernomen reactie tot het clerus schandaal kan vergeleken worden als het chirurgen mes dat pijnlijk kan zijn, maar noodzakelijk. Deze bisschop vraagt wel vergevingsgezind op te treden naar diegenen die deze pijnlijke ervaringen teweeg brachten.Volgens hem zijn er meerder pijnlijke ervaringen waar enkel door vergiffenis tot aflsuiting van die zaken kan gekomen worden.

Lees hierover meer:
  1.  > Church says gay priests should come out (ANSA)
  2.  > Bishop Liam S. MacDaid’s Ordination Ceremony Address (Diocese of Clogher)

Biddenden zijn nooit alleen

Het Angelus is bij de gewone burgers iets dat al lang vergeten is. De huidige paus zou het echter wel graag terug zien bij de mensen. Zulke bidstonden zijn voor hem ook een moment van het niet alleen zijn. Want als wij bidden zijn wij niet alleen.
Telkens als wij bidden vermengt onze stem in de woestijn met de stemmen van de gehele wereldkerk. De Paus laat weten dat Jezus geen bezwaar had aan simpele woorden voor het gebed en dat Jezus zijn leerlingen, toen deze vroegen hoe zij moesten bidden, ook aanrade gewoon tot God te bidden als het spreken tot hun Vader. "God, onze Vader die in de hemel zijt..."

Lees hierover:
At his Angelus audience on Sunday, July 25, Pope Benedict XVI said that those who pray are never alone. . . .Califonische jongeren meer open voor homoseksualiteit

Een enquête uitgevoerd door de Public Religion Research Institute in Juni bracht aan het licht dat katholieken de erkenning van de vereniging van homoseksuelen sterk willen steunen.

Slechts 22% van de blanke Katholieken en 23% van de Latino Katholieken waren tegen de wettelijke herkenning van homoseksuele bonden. 37% van de blanke Katholieken en 44% van de Latino Katholieken konden achter een huwelijk staan van de zelfde seks, terwijl een additionele 41% van de blanke Katholieken en 28% van de Latino's homoseksuele burgerlijke vakbonden aanvaarden. In contrast waren er 53% van de Latino Protestanten tegen de wettelijke herkenning van homoseksuele vakbonden.

Lees meer:

Among religious groups, solid majorities of Latino Catholics and white mainline Protestants say they would vote to allow gay and lesbian couples to marry, while solid majorities of white  evangelicals, Latino Protestants, and African American Protestants say they would vote to keep same-­‐sex marriage illegal.
>

Tuesday, 27 July 2010

The Abyssinian Fund has home

The Abyssinian Fund, the only nongovernmental organization in Ethiopia formed by an African-American church, the Abyssinian Baptist Church in Harlem, finally has a home.

Ethiopia is the birthplace of coffee, and the green beans the farmers grow there are prized on the multibillion-dollar international coffee market.

The Abyssinian Fund will pay for specialized training and equipment to help the co-op’s farmers produce a higher-quality product so they can be more competitive on the international coffee market. Once their income has increased, part of what they make will then be set aside in a fund to support local development projects, like much-needed roads, schools or clinics.


> Harlem Helps Raise Coffee in Ethiopia

Sunday, 25 July 2010

Significance of the Queen of Sheba, kings of Tarshish and the daughter of Tyre

Our Brother Andy Walton gave a Bible Class talk on the signs of the times on Wednesday.

He looked at the significance of the Queen of Sheba, the kings of Tarshish and the daughter of Tyre.
It's quite an eyeopener!
He has uploaded the MP3 audio file which you can download and nderneath you also can find a PDF that has all the powerpoint slides so you can follow the audio with this document.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE AUDIO FILE (50mb) CLICK HERE TO DOWNLOAD THE SLIDES IN A PDF (7mb)

Friday, 23 July 2010

Let us meet in any suitable placeFather, let us meet in any suitable place to worship you
and let us be united with those Christians who gather together.

May I feel the strenght of a consecrated group of believers around the world.
Amen
Dutch version / Nederlandse versie > Laat ons samen komen

Laat ons samen komen


Vader, laat ons samen komen in eender welke bruikbare plaats
om u te dienen
en laat ons daar verenigd zijn met al die Christenen die er samenkomen.

Dat ik de sterkte mag voelen van een toegewijde groep van gelovigen rond de hele wereld.
Amen
English version / Engelse versie >Let us meet in any suitable place

De voordelen van een kleine gemeenschap of een huiskerk

Samen komen in een klein vertrek in een openbaar gebouw of in een huis heeft het voordeel dat er meer intimiteit is dan in een groot kerkgebouw.
Een huiskerk biedt een warme omgeving aan welke een neutraal kerkgebouw niet kan. De Kerk moet een plaats zijn waar liefde kan gegeven en getoond worden. In een grote kerk kan men elkaar wel eens aankijken, lachen naar elkaar, maar buiten de mensen dicht bij jouw blijft er een afstand tussen de anderen die verder af zitten. In een huis kan je met elkaar praten en informeler omgaan. Je kan te samen zitten, niet enkel om de dienst te laten passeren, maar er actief aan deel te nemen plus ook werkelijk samen verbonden voelen. Men kan er samen eten en drinken, met elkaar omgaan en zo elkaar beter leren kennen. De verbondenheid in een huiskerk kan veel beter opgebouwd en aangevoeld worden dan in een meer afstandelijk kerkgebouw.

Wapens niet toegelaten in Katholieke kerken van Louisiana

Ook al is het dragen van wapens in de staat Los Angeles toegelaten, zelfs in kerken, synagogen en moskeeën, verbiedt de Katholieke Kerk wapendracht in hun kerken.
De Louisiana Conference van Katholieke Bisschoppen vindt dat alhoewel het bij wet toegelaten is, het niet verantwoord is om de wapens in hun gebouwen toe te laten.
Somige verenigingen geven nu wel cursussen om een verborgen wapen te dragen en te kunnen gebruiken. Dit noodzaakt echter dan ook veiligheidsmaatregelen aan de kerkdeuren, op de parkeerterreinen en rond de kerken.

Thursday, 22 July 2010

The History of Israel shorttrack
Israel has an amazing long-standing history of over 4,000 years.
This history of Israel video has just the right mix of historical facts and Jewish humor to make 4000 years of history fly by in an entertaining fashion.

Israel - 4000 years in 4 minutes.

Written by John Hellein

De geschiedenis van Israël inminder dan vijf minutenIsrael has an amazing long-standing history of over 4,000 years.
This history of Israel video has just the right mix of historical facts and Jewish humor to make 4000 years of history fly by in an entertaining fashion.

Israel - 4000 years in 4 minutes.

Written by John Hellein

France's decission about the bourka

France’s decision to ban the wearing of the burka in public by law symbolises the difficulty of reconciling rights when they conflict. This lies at the heart of the dilemma of multicultural societies and applies not just to France but to Great Britain and elsewhere. They do not wish to be culturally imperialist by treating ethnic minorities with disrespect, but nor do they want to set aside their own core values, such as opposition to the exploitation and abuse of women. A society like Britain which insists that girls from very conservative Muslim families should nevertheless be sent to school to receive a good education has already taken sides in that debate. The real issue is about proportionality.

Read what the Tablet has to say in its editorial of July 22:Should we outlaw the burka

Waarom vast houden aan het kruisbeeld

Sinds de polemiek rond het verplicht weghalen van de kruisbeelden in openbare gebouwen in Italië, dat werd aanschouwd als een van de meest Katholieke landen, is er over de gehele wereld een reactie gekomen die niet te stuiten lijkt.

20 landen hebben zich nu reeds officieel tegen het verbannen van het kruisbeeld. Zij hebben het met Italië in verdediging van het kruisbeeld genomen.

Men kan natuurlijk aanbrengen dat er vrijheid van meningsuiting moet zijn en dat iedereen godsdienstige of andere symbolen moet kunnen dragen en ophangen. Ook de directeur van het Europese Centrum voor Wet en Gerechtigheid, een Straatsburg-Gebaseerde NGO, die zich toe legt op de vrijheid van eredienst en gedachte, vindt dat deze steun vermoedelijk  als een toepassing van deze strategie moet begrepen worden. Europa kan de toekomst niet tegemoet zien door het afzien van Christus niet aan te durven. er wordt echter vergeten dat ook al is dit kruis voor velen het symbool van het Christendom, dat het eigenlijk een heidens beeld is dat door de eeuwen heen in de Christelijkheid geïnfiltreerd is en bij een bepaalde groep in het Christendom als het ware een 'status' symbool is geworden van erkentelijkheid. Maar wie is men eigenlijk erkentelijk? Historisch staat het vast dat Jezus niet aan zulk een kruis, zoals het in veel Renaissance schilderijen wordt afgebeeld, is gestorven. Het is van oudsher het heidens teken voor de god Tamuz, de god van het kwaad. Jezus werd wel aanschouwd als een vertegenwoordiger van het kwaad. Hij werd aanzien als een gevaarlijke bedreiging. Maar al werd hij veroordeeld tot de dood als moordenaar, werd hij op de door de Romeinen , voor die tijd, meest menselijke manier om het leven gebracht. De Romeinen verkozen de moordenaars en grote misdadigers het leven te beroven door hen op te hangen aan een paal. Zo werd ook Jezus aan een houten stok gekruisigd. Jezus stierf aan de martelpaal voor onze zonden. En het is begrijpelijk dat wij als Christenen hiervoor erkentelijk willen zijn. Maar hoeven wij daarom overal symbolen van die martelpaal op te hangen? Wie zou het in zijn hoofd halen indien een geliefde van hem verongelukt is, een afbeelding of een beeltenis van dat wrak op te hangen aan de muur, of op kasten te plaatsen, of overal ten toon te spreiden? Gaat men daar mee werkelijk zijn liefde kunnen betonen voor die overleden persoon?
Zo ook meet Christus Jezus. Indien wij hem werkelijk lief hebben moeten wij geen beeltenis van zijn martelpaal overal rond dragen of overal ten toon spreiden. Beter kunnen wij doen wat die persoon graag had dat wij zouden doen. en Jezus hield er aan dat de mensen hem zouden volgen. Wat in houdt dat zij zouden doen wat de Vader van hen verlangt. Dat zij God zouden eren en loven en niet een ovf andere mens, ook hem niet. Jezus gaf meermaals te kennen dat de genezenen niet hem moesten bedanken of aanbidden, maar wel zijn Vader, die in de hemel is.
Wij kunnen Jezus' offerdaad naar waarde nemen door aandacht te schenken aan het Woord van Jezus zijn Vader, die ook onze Vader is en Schepper van hemel en aarde is. Indien wij de Bijbel als symbool zouden nemen zou meer verantwoord zijn dan het teken van een tegenstander van God, die door velen vroeger ook werd aanbeden als een god. Laten wij het teken van de god Tamuz ter zijde leggen en ons concentreren op het ware symbool van de verlossing, het Lam van God, en deze Jezus na volgen door zijn voorbeeld op te volgen en te kiezen voor die Ene Ware God, Jehovah ons Aller Vader.

Why 20 Nations Are Defending the Crucifix in Europe

Last November's ruling against the display of crucifixes in Italian schools has caused the most widespread opposition in the history of the European Court of Human Rights: 20 countries are officially opposed and have joined Italy in defense of the crucifix.The July 22 Italian edition of L'Osservatore Romano explains some reasons for this in an article written by Gregor Puppinck, director of the European Center for Law and Justice, a Strasbourg-based NGO committed to freedom of worship and thought, especially before the European Court of Human Rights (ECHR) and the United Nations.
 
Puppinck shows that opposition to the decision is not due only to political and juridical reasons, but also those of a spiritual character. "The debate on the legitimacy of the presence of the symbol of Christ in Italian society is the emblem of a will to secularize Europe," he warns in this interview with ZENIT, in which he reviews the arguments presented in the Vatican daily.

> Europe cannot face the future by renouncing Christ.

A philosophical error which rejects the body as part of the human person

A great deal of what is morally wrong with modern culture, as well as the lion’s share of the personal unhappiness it engenders, is caused by a philosophical error which rejects the body as part of the human person.

There has been a growing cultural shift in the understanding of the body from something that is deeply personal and constitutive of who we are to something purely instrumental, to be employed as our own disembodied consciousness sees fit.
English: Neural Correlates Of Consciousness
English: Neural Correlates Of Consciousness (Photo credit: Wikipedia)

This drift into philosophical dualism with respect to the human person has been, quite literally, deadly. It leads directly to the use of the bodies of others as sexual objects, contraception, homosexuality, genetic engineering, sterilization, sex-change operations, embryo harvesting, abortion, and euthanasia — all of which manipulate or discard the body. It causes persons to be profoundly disaffected from themselves, leading to unrealistic expectations, stress, self-mutilation and even suicide. It leads to all these ills and more because it misunderstands what it means to be a man or a woman with a vocation to love rooted in our bodily nature as human persons.

Read more >Listen to Your Body!

The philosophical dualism which defines the person in terms of his consciousness, while defining the body as an instrument to be manipulated, lies at the heart of what is called “the new morality”. Those old enough to recall the rapid moral shift which took place beginning in the 1960’s will also recall that the thirst to embrace the new morality was driven primarily by sexual desire; the new morality was, in effect, a rationalization for sexual licentiousness (generally called “liberation”). This same effort to rationalize has rather obviously been the engine of nearly all non-orthodox moral theology over the past two generations, just as it has been the cause of most of the rejection of Church authority—and indeed of many of the scandals that have weakened that authority—during the same period. 

+++
2013 update:
 
Enhanced by Zemanta

Female Imams Blaze Trail Amid China's Muslims

China has an estimated 21 million Muslims, who have developed their own set of Islamic practices with Chinese characteristics. The biggest difference is the development of independent women's mosques with female imams, something scholars who have researched the issue say is unique to China.

In Kaifeng, there are 16 women's mosques, one-third the number of mosques for males.

Shui Jingjun, of the Henan Academy of Social Sciences and co-author of a book on the phenomenon, says that so far there are no women's mosques in other countries. In most of the Muslim world, women pray behind a partition or in a separate room, but in the same mosque as men.

Shui points out that the women's mosques in China are administered independently, by women for women, in addition to being legally separate entities in some cases.

Controversy still rages in the Muslim world about whether women can be imams. In 2006, Morocco became the first country in the Arab world to officially sanction the training of female religious leaders.


The faithful pray  at a mosque for somen
Ariana Lindquist for NPR

Women pray at a the Wangjia mosque in Kaifeng. There are 16 women's mosques in the city, one-third the number of mosques serving male Muslims.

China is the only country to have such a long history of female imams. However, there are things that, according to the customary practices of Chinese Muslims, female imams can't do.

They can't, for instance, lead funeral rituals or wash male corpses.


For 14 years, Yao has been a female imam, or ahong as they are called here, a word derived from Persian. As she leads the service, Yao stands alongside the other women, not in front of them as a male imam would. But she says her role is the same as a male imam.

Yao Baoxia is a female imam in Kaifeng

>Female Imams Blaze Trail Amid China's Muslims

China: Underground bishop cites ‘amazing’ example of St. Thomas More

National Public Radio has published a profile of the Church in China, focusing on moves towards reconciliation in recent years. The profile includes bitter criticism of the Vatican by the head of the Chinese Patriotic Catholic Association and moving testimony by an underground bishop who speaks of the example of St. Thomas More.

Source(s): these links will take you to other sites, in a new window.

Hamas Panicked When Israel Eased Blockade

(16-JUL-10):Hamas Panicked When Israel Eased Blockade
 A7 News 16-07-10 by Hana Levi Julian

Israel's decision to ease its blockade on Gaza has had an odd effect on the region: it has apparently thrown Gaza retailers into a panic, causing them to pressure their rulers.
As a result, the Hamas terrorist organization is fighting the implementation of the crossing agreements proposed by the Palestinian Authority and Israel.  This, despite years of bitter complaints from Hamas, albeit unsubstantiated, that the blockade by Israel was causing a humanitarian crisis in the region.
According to the Gaza-based Al Ayyam newspaper, clothing retailers are claiming that rather than a lack, there is now an overabundance of selections in their market.
The problem is that since Hamas has not paid salaries, there are few customers available to buy the goods.
Soft drink manufacturers and those in the furniture industry are also complaining, as they don't want to compete with the lower prices of Israeli goods.
Both have called on the de facto Hamas government to prevent the entry of Israeli products, citing their ability to meet the needs of the local market themselves and fears they may have to close their factories if they cannot meet the competition.
Due to the goods that continue to be "imported" through the Gaza smuggler tunnels, as well as those that enter the region by truck, there is now a surplus of products in the small market.
Hamas spokesman Sami Abu Zuhri claimed the agreement is "part of the plot by Israelis, Arabs and Europeans to restore the rule of the [Fatah-led] Palestinian Authority in Gaza."

Aid to Gaza Up by 60% While Hamas backpedals on its claims that Israel has been starving its population by limiting the flow of aid through the crossings, the new policy change has resulted in what Gaza retailers are calling a glut of goods in the region.
Data gleaned from the Coordinator of Government Activities in the Territories (CoGAT) for June showed a 60 percent increase in aid transferred from Israel to Gaza via the Kerem Shalom Crossing.
A new joint task force comprised of personnel from the Palestinian Authority and the IDF's CoGAT was created to oversee the policy changes and work on advancing coordinated projects to be supervised by the international community.  The task force also continues to work on finding ways to increase the capacity of goods being transferred daily through the crossings, according to a statement from the IDF Spokesman's Office.
More than 3,000 trucks crossed into Gaza through Kerem Shalom and the Karni Crossing last month.  In addition, the Jewish State continued to supply the region with heating gas (4 million liters), cooking gas (4,000 tons) and diesel fuel (approximately 600,000 liters).
Some 2,500 PA residents of Gaza entered Israel as well during the month of June, passing through the Erez Crossing, which is specifically intended for human traffic.  The number is a 25 percent jump over previous figures.
In total, the number of trucks making their way into Gaza through the Israeli crossings has increased by 12 percent, according to the CoGAT.

Anglicans expect exodus to Catholic church

Catholic News Service 13-07-10

LONDON -- The largest Anglo-Catholic group in the Church of England is expecting an exodus of thousands of Anglicans to Catholicism after a decision to ordain women as bishops without sufficient concessions to traditionalists.

The Church of England's General Synod on Saturday (July 10) rejected a compromise proposal by its top two bishops that would have allowed individual congregations to "opt out" of having women bishops.  The vote came after nearly 12 hours of debate.
The move was an embarrassing setback for Archbishop of Canterbury Rowan Williams and his chief deputy, Archbishop of York John Sentamu, who had hoped to head off a defection of traditionalists over the issue of women bishops.
The rejection of the two archbishops' plan effectively leaves the church on the same path to the eventual consecration of women bishops -- but not until 2014 as "the earliest possible time."
Stephen Parkinson, director of Forward in Faith -- a group that has about 10,000 members, including more than 1,000 clergy -- told Catholic News Service in a July 13 telephone interview that a large number of Anglo-Catholics are considering conversion to the Catholic faith.
A July 12 statement from Forward in Faith advised members against hasty action, saying now was "not the time for precipitate action."
"This draft measure does nothing for us at all," said Parkinson.  "We explained very carefully why we could not accept women bishops theologically.
"We explained what would enable us to stay in the Church of England, but the General Synod has decided to get rid of us by giving us a provision that does not meet our needs," he said.  "They are saying either put up or shut up and accept innovations, however unscriptural or heretical, or get out."
Parkinson said he expected thousands of members of Forward in Faith to consider accepting Pope Benedict XVI's offer of a personal ordinariate, issued last November in the apostolic constitution "Anglicanorum coetibus," in which a group of Anglicans can be received into the Catholic Church while retaining their distinctive patrimony and liturgical practices.
"Many, I expect, will be exploring the provisions of Pope Benedict's apostolic constitution.  We have got 10,000 members, so clearly we are talking about thousands," he added.
A number of breakaway national Anglican churches, in communion with the Traditional Anglican Communion rather than the much larger Worldwide Anglican Communion, have already written to the Vatican to accept the pope's offer.
The defection of thousands of mainstream Anglican traditionalists from the Church of England would represent the largest single block.
The controversy over female bishops dominated the five-day gathering of the General Synod, the church's national assembly, in York.  The compromise was seen as a last-ditch attempt to avoid a schism.
Parkinson said developments were unlikely within the next six months, however, adding that until women bishops are ordained, Anglican traditionalists had a "couple of years" to think about what to do.
The Forward in Faith statement said the proposals must be considered by provincial synods in September and the outcomes could be debated a month later when Forward in Faith holds its annual meeting.
The diocesan synods have now been asked to scrutinize a scheme where women bishops would have the authority to make alternative arrangements for objectors through a statutory code of practice.  The Anglo-Catholic group of the synod had wanted episcopal visitors, or "flying bishops," to minister to their members instead, but their requests were rejected.
If the resolution is supported by a majority of the diocesan synods, it will be returned to the General Synod for ratification in 2012.
Archbishop Williams told the General Synod that its vote illustrated that the Church of England was "committed by a majority to the desirability of seeing women as bishops for the health and flourishing of the work of God's kingdom, of this church and this nation."
"We are also profoundly committed by a majority in the synod to a maximum generosity that can be consistently and coherently exercised toward the consciences of minorities and we have not yet cracked how to do that," he said during the July 12 debate.
The Church of England first voted to ordain women as priests in 1992, a move that led to about 500 clergy defecting to the Catholic Church.
Since 1994, when the changes came into force, more than 5,000 women have been ordained as Anglican priests.  In 2005, church leaders approved, in principle, the idea of women bishops.  Work on legislation to codify women bishops began two years ago.
Last year, the Catholic Bishops' Conference of England and Wales set up a committee of bishops to liaise with Anglicans interested in a personal ordinariate, which will resemble a military diocese in structure, and also with the Vatican's Congregation for the Doctrine of the Faith.
On July 5, Catholic Bishop Malcolm McMahon of Nottingham met about 70 Anglican clerics to discuss the possibility of an English ordinariate.

Libyan aid ship vows to break Israeli blockade of Gaza

Vervolgend op Schieten op hulpgoederenvoorzieners


Daily Telegraph 11 Jul 2010 A new confrontation was looming off the coast of Gaza on Sunday night as a Libyan-backed ship pledged to break through the Israeli blockade on the territory.

By Richard Spencer, Middle East Correspondent, and Samer al-Atrush in Cairo The Gaddafi International Charity and Development Foundation said its ship, which left port in Greece on Saturday, was aiming to reach Palestinian land with its cargo of 2,000 tons of food and medical supplies.

"Our goal is not to provoke a clash, but we intend to go to Gaza," said Yusef Sawani, director of the charity, which is under the control of Saif al-Islam Gaddafi, son and heir apparent of the Libyan leader Colonel Muammar Gaddafi.

"This is a humanitarian operation - it has no political objective.  Our ship is carrying food aid, not fighters," he told the Daily Telegraph.

Israel has said it is maintaining its sea blockade of Gaza, while easing restrictions at its land border.  It says the blockade remains necessary to prevent arms being delivered to the militant group Hamas, which controls the territory.

It has offered to allow delivery of the aid items at its own port of Ashdod, but also says it has been assured the boat will avoid confrontation by heading for the Egyptian port of El-Arish.

But Mr Sawani said Israel's claims that an agreement had been reached for the ship to be diverted to Egypt had been denied to him.

"Our trusted sources in the Greek government have denied any agreement," he said.

The boat, the Amalthea, which has 12 crew and 15 activists on board, is Moldovan-registered and set sail from the port of Lavrio in Greece.  The compromise to allow it to head for Egypt was said to have been agreed between the Greek and Egyptian authorities.

"The goods can be transferred to the Gaza Strip through Ashdod port after being checked," a statement from the Israeli defence minister, Ehud Barak, said.

"However, we will not allow the entry of arms, weapons or anything which will support fighting into Gaza.  We recommend that the organisers either let the ship be escorted by navy vessels to Ashdod port or that is sails directly to the port of El-Arish."

The Israeli authorities are keen to avoid a repeat of the international condemnation which followed the clash between its navy and an aid ship chartered by a Turkish group in which nine activists were killed six weeks ago.

The Libyan charity plays a key political role in promoting the younger Mr Gaddafi's attempts to modernise Libya without losing his father's reputation for Arab nationalism.

It was prominent in the arrangements surrounding the release of the Lockerbie bomber, Abdelbaset al-Megrahi, from prison in Scotland and his return to Libya a year ago.

Mr Sawani said he did not want to "provoke" Israel.  However, the El-Arish port authorities said on Sunday night they had received no request from the ship to dock there.

Tuesday, 20 July 2010

De geest en stress

Velen van ons worden geconfronteerd met stress. Een overmatige druk die ons uit evenwicht brengt. Het is een toestand van verwarring in de gevoelens of van het aanvoelen sommige dingen niet meer onder controle te hebben.

Ook in de Oudheid waren er mensen die een druk van buiten af aanvoelden die hen hinderde. Ook zij moesten voor hun inkomen en hun familie zorgen en dat kon heel wat druk teweeg brengen. Het is iets van alle dag en van verleden en toekomst dat de noodzakelijkheden van de dag als een molensteen om de nek kunnen hangen.

De Chicago Biblestudents brengen een artikel over de factoren omtrent "stress". Zij halen ook aan dat de wijze mannen van God conssistent waren in hun advies hoe wij kunnen omgaan met stress.


Lees er meer over in > The spiritual mind and stress

Dispel any thoughts of selfishnessLord, Help me dispel any thoughts of selfishness today. May I keep the stream of love flowing from You, through me, to others. AmenDutch version / Nederlandse versie > Verjaag elke gedachte van zelfzuchtigheid

Verjaag elke gedachte van zelfzuchtigheid


God, help mij enige gedachte van eigenbelang vandaag opzij te zetten.
Laat de stroom van Uw liefde in mij vloeiën
en laat ze van U overkomen
om door mij te vloeien naar anderen.
Amen
English version / Engelse versie > Dispel any thoughts of selfishness

Met de hand geschreven Filipijnse Bijbel

In acht oorspronkelijke talen van het land, onder meer het Tagalog en het Ilocano.


Paus Benedictus XVI schreef openings- en slotvers

BRUSSEL (KerkNet/RV) – ‘Mogen jullie allemaal een Bijbel zijn!’ Zo heet een mee door de Bisschoppenconferentie van de Filippijnen gesteund project. Katholieken en protestanten willen met de Bijbel, die volledig met de hand werd neergeschreven, Gods liefde verder uitdragen en zo een bijdrage leveren aan de broederlijkheid tussen christenen. Ieder Bijbelvers is met de hand geschreven door afwisselend vertegenwoordigers van de katholieke Kerk, de protestantse kerkgemeenschappen en van de hele Filippijnse bevolking. Paus Benedictus XVI schreef eigenhandig het openingsvers (Genesis 1,1) en allerlaatste vers (Apokalyps 22,21). 
“De 35.656 verzen van de 78 Bijbelboeken werden geschreven door vertegenwoordigers van de verschillende christelijke kerkgemeenschappen en van alle sectoren uit zowat alle lagen van de bevolking, van rijk tot arm, van platteland tot grootstad, van jong tot oud, van boer tot bediende, van scholier tot minister, van autochtoon tot allochtoon e.a. “, schrijven de Filippijnse bisschoppen. 
Elke bladzijde van de Bijbel telt twee kolommen: een in het Engels en de andere in een van de acht oorspronkelijke talen van het land, onder meer het Tagalog en het Ilocano.

(Kerknet)

Psalmen en gezangen in het Gronings

De Liudgerstichten, die de belangstelling voor de Groninger taal met betrekking tot religieuze doeleinden wil stimuleren is de drijvende kracht achter de publicatie van de Psalmen in het Gronings.

Al in 1959 werd een begin gemaakt met het overzetten van enkele psalmen en kerkliederen in het Gronings, zodat in Groninger kerkdiensten in de streektaal gezongen kon worden. Het leidde in 1966 en 1981 tot een tweetal publicaties met psalmen en gezangen: ”Grunneger Psaalms en Gezangen” en ”Psaalms en Gezangen”. De tweede uitgave bevatte voor een groot deel de liederen uit het Liedboek voor de kerken.

Voor het Bijbelboek Psalmen werd in 1997 een nieuwe werkgroep opgericht, terwijl ook een werkgroep in het leven werd geroepen om de liturgie van de Groninger diensten over te zetten. De Liudgerstichten werd in 1989 opgericht met als doel de belangstelling voor de Groninger taal met betrekking tot religieuze doeleinden te stimuleren.

Twee jaar geleden werd de complete ”Biebel” in het Gronings gepresenteerd. Sindsdien is er door de berijmingscommissie hard gewerkt om alle 150 psalmen en veel nieuwe liederen over te zetten.

Het resultaat, ”Psaalms en Gezangen”, wordt in november in Groningen gepresenteerd. De uitgave zal naast de 150 psalmen 356 gezangen bevatten. De meeste daarvan stammen uit het Liedboek voor de kerken, maar er zijn ook liederen uit de ”Hervormde Zangbundel” van 1938 en uit latere bundels als ”Gezangen voor Liturgie”, ”Zingend Geloven” en ”Tussentijds” vertaald.


Monday, 19 July 2010

Leann Rimes - Amazing Grace


The world is beautiful. And we are given an amazing grace.

Leann Rimes - Amazing Grace

Greensleeves Gospel Choir www.ggcgospel.com

Amazing Grace

The world is beautiful. And we are given an amazing grace.

Leann Rimes - Amazing Grace

Greensleeves Gospel Choir www.ggcgospel.com

Two State Solution

A majority of British Jews believe Israel should swap territory for peace, and negotiate with Hamas, a survey suggests. Some 72% agreed Israel's action in Gaza in 2008 and 2009 was "a legitimate act of self-defence".
But 77% favoured a "two-state solution", creating a Palestinian state, as the "only way" to make peace.
The study of 4,000 people was carried by the Institute for Jewish Policy Research.
Just over half, 52%, said they would support Israeli government negotiations with Hamas. The study found British Jews strongly identified with and supported Israel, with nine out of 10 having visited it.
BBC religious affairs correspondent Robert Pigott said although Israel clearly remained a cornerstone of Jewish identity in Britain, the survey suggested a substantial majority of Jews believed that they should be free to criticise Israel.
It is remarkable that so many Jews seem to think that withdrawing from the land that God has given them will bring them peace. It shows an utter contempt for God and his hand in bringing them back to the land (as promised) and establishing them there.

A few years ago a survey was done in Israel which showed 60% of Israelis (living in Israel) supported further unilateral withdrawal from the land in a similar way to how they pulled out of Gaza in 2005.
These percentages are mentioned in the Bible. Zec 13:8. We are told that 66% of those living in Israel will be killed in the coming war. Perhaps those who do not believe they can live in the land will be “removed” from the land – as with the Israelites who did not believe they could take in land when the 10 spies reported back in the days of Moses.

"wherefore hath the LORD brought us unto this land, to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey? were it not better for us to return into Egypt?... And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying, How long shall I bear with this evil congregation, which murmur against me? ….Your carcases SHALL fall in this wilderness; " (Numbers 14:3,26,29)

Read more about today's situation > Weekly World Watch 11th - 17th July 2010‏

Weekly World Watch 11th - 17th July 2010‏

$Account.OrganizationName

According to Andy Walton we are entering troubling times.  The conviction that war is upon us grows with each passing day.  What remains to be determined is who will dictate the terms of that war – Iran or Israel.  ...  We are indeed “entering troubling times”.  Or in Bible language “a time of trouble such as never was”.  Dan 12:1.

The fate of East Jerusalem, which Palestinians regard as their future capital, generates more emotion than perhaps any single issue in the long-running conflict and any attempts to change the delicate demographic balance in the city often provokes uproar.  Jerusalem's Jewish city council insisted that none of the buildings it destroyed were actually houses inhabited by Palestinians.
+ If Israel restarts its Jerusalem building projects again (which looks likely) then the tensions will rapidly escalate and God’s city will become the centre of the problem… The world is on course to record the hottest year on record, threatening droughts worldwide, forecasters have said.
For the first six months of the year, 2010 has been warmer than the first half of 1998, the previous record holder, by 0.03 degree Fahrenheit, said Jay Lawrimore, chief of climate analysis at the federal National Climatic Data Centre.
Drought is effecting large parts of Europe.  Russia's worst droughts in a century have destroyed almost 25 million acres of crops in central and European areas, authorities said this week.CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW Weekly World Watch 11th - 17th July 2010‏


Weekly World Watch ARTICLES

Brother Andy has written an article on the significance of the Pope's visit to the Dome of the Rock in relation to the Olivet Prophecy.

Click here to download the PDF of the new article

Another article you may be interested in is about how Jesus might return.

Click here to download the PDF of this article

Friday, 16 July 2010

Koptische christenen krijgen eigen Bijbel


Koptische christenen krijgen eigen Bijbel


In het een koptisch-orthodox klooster bij het Duitse Höxter wordt hard gewerkt aan de eerste koptische Bijbel. Afgelopen weekend werd officieel begonnen met het megaproject waaraan dertig deskundigen acht jaar lang zullen werken. De onderneming staat onder leiding van egyptoloog Rainer Hannig, professor aan de universiteit van Marburg en autoriteit op het gebied van Egyptische talen, culturen en religies.

Het is de bedoeling dat miljoenen koptisch-orthodoxe christenen vanaf 2018 de bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Dat zou voor het eerst zijn in de kerkgeschiedenis. In de afgelopen eeuwen werden er zo nu en dan wel afzonderlijke bijbelboeken naar verschillende koptische dialecten vertaald, maar van een complete Bijbelvertaling was tot nog toe geen sprake. De meeste kopten maken gebruik van Arabische Bijbelvertalingen.

"Het moet een volksbijbel worden, een bijbel voor iedereen", aldus de 57-jarige Hannig. “Een goede Bijbelvertaling bevordert de interesse voor het christendom en schept een band van eenheid tussen de kopten die verspreid over de hele wereld wonen".

De kosten voor het de vertaalklus worden begroot op 500.000 euro. Het project heeft de goedkeuring van bisschop Damiaan, het geestelijk hoofd van de koptische christenen in Duitsland. Ook paus en patriarch Shenouda III van Alexandrië, het hoofd van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, is enthousiast over de onderneming.

Bron: Katholiek Nederland

Oude afbeeldingen apostelen gepresenteerd

Oude afbeeldingen apostelen gepresenteerd

Oude afbeeldingen apostelen gepresenteerd


De oudste, tot nu toe bekende afbeeldingen van apostelen dateren uit de tweede helft van de vierde eeuw. Het Vaticaan toonde gisteren voor het eerst afbeeldingen van Petrus, Paulus, Johannes en Andreas die met de nieuwste technologieën onder een dikke kalklaag vandaan zijn gehaald.

De afbeeldingen zijn aangebracht op het plafond van het graf van Sint Thecla in Rome. Onder deze stad bevinden zich talloze catacomben: ondergrondse graven van christenen.

Vorig jaar maakte het Vaticaan al bekend de afbeelding van de apostel Paulus te hebben gevonden. Nu blijkt dat het graf meerdere afbeeldingen van apostelen bevat. Een groot deel van de muren en het plafond zijn daarnaast versierd met afbeeldingen die verwijzen naar het Oude Testament.

De afbeeldingen waren verdwenen onder een dikke laag kalk, maar met behulp van de nieuwste lasertechnieken kon dit worden verwijderd, zonder daarbij de onderliggende afbeeldingen te beschadigen. Het resultaat is een haast perfect bewaard gebleven grafkamer.

De afbeeldingen van de apostelen zijn niet alleen bijzonder vanwege hun oudheid, maar ook omdat zij waarschijnlijk ten grondslag liggen aan latere afbeeldingen van deze apostelen.

Het graf van Sint Thecla werd gevonden in de jaren ’50 van de vorige eeuw. Het is niet open voor het publiek.

Bron: IKON

Bezoek Katholiek Nederland voor enkele foto's van de afbeeldingen

Studiebijbel in perspectief

De Studiebijbel in perspectief is de naam van de compleet nieuwe studiebijbel die verschenen is.

De uitgave bevat de bijbeltekst van De Nieuwe Bijbelvertaling aangevuld met verklaringen van moeilijk te begrijpen verzen. Perikopen worden in hun geheel verduidelijkt. Ieder bijbelboek is voorzien van een inleiding, met daarin aandacht voor de historische context en voor heilshistorische lijnen.

Bij de Studiebijbel in perspectief hoort een boekenlegger. De code daarop geef t toegang tot een website met meer dan 1000 foto’s. Zo krijgt de gebruiker van de studiebijbel niet alleen tekst, maar ook vele illustraties bij de Bijbe l. Dit alles maakt de Studiebijbel in perspectief tot een ideaal hulpmiddel voor verdieping, verbreding en verbeelding van de geloofskennis.
Een redactieraad met theologen heeft kritisch meegelezen en suggesties aangereikt.
Een select aantal deskundigen heeft inbreng gehad. Zij behoren onder meer tot de Christelijke
Gereformeerde Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerken, Gerefor meerde Kerken vrijgemaakt, de Gereformeerde Bond, de Confessionele Vereniging binnen de Protestantse Kerk in Nederland en de Evangelische Kerk in België en het Nederlands Bijbelgenootschap. Naast de twee hoofdredacteuren prof.dr. H.G.L. Peels en prof.dr. P.H.R. van Houwelingen gaat het om: drs. A.M. Bol-Drieënhuizen, dr. G.W. Marchal, ds. K. Muller, drs. P.J. Vergunst, prof.dr. G. Vleugels.
In de uitgave zijn artikelen opgenomen van diverse Nederlandstalige auteurs:
Pr of.dr. G. van den Brink, drs. M. Brink-Blijdorp, dr. G. van Ek, prof.dr. J. Hoek, prof.dr. T.M. Hofman, dr. H. L alleman-de Winkel, drs. A .M. van Leeuwen, prof.dr. J.W. Maris, dr. A. Noordegraaf, dr. M.H. Oosterhuis, prof.dr. M.J. Paul, prof.dr. H.G.L. Peels, dr. W.H. Rose, drs. R.C. Vervoorn, prof.dr. G. Vleugels, drs. J. Westland.

Leesdienst

Een leesdienst is óók bediening van Gods Woord en wordt wel een sover het hoofd gezien. Tegenover de levende bediening mogen we de leespreek niet wegzetten als een dode bediening. Het kan een verruiming zijn om andere stemmen te horen, maar ook teksten van mensen van ver buiten de gemeente of uit ander kringen.In het kader van een gangbaar punt of actualiteit kan er gehoord worden wat een ander eer over te zeggen heeft of in het verleden over zulk een situatie repliceerde. tijdens onze diensten gebruiken wij hier in België ook de exhorttaties van de Christadelphian Isolation Leage. Deze geven dan een aanvulling op onze eigen opmerkingen en lopende gedachten. elke week kan een zo ook een stem van buiten af binnen gebracht worden en wordt het gedachtengoed van onze Internationale broederschap hoog gehouden.
Tegenover de levende bediening mogen we de leesdienst nooit wegzetten als een dode bediening.

Bijbel terug verplichte leerstof in Italië

De Bijbel (ANP)


ROME - Op de Italiaanse middelbare scholen wordt de Bijbel verplichte stof.  Het ministerie van Onderwijs en een groep bekende schrijvers en kunstenaars vinden het van groot belang dat leerlingen weer vertrouwd raken met hun spirituele wortels en cultuur.

Na de zomervakantie gaan de eerste proefprojecten van start.  Het ministerie hoopt dat de Bijbel snel vertrouwde kost wordt op alle middelbare scholen.  ‘Bijbelteksten hebben een grote invloed gehad op de literatuur, kunst, filosofie en geschiedenis.  Zonder grondige kennis van de Schrift zijn onze kunstwerken niet te begrijpen’, zegt een woordvoerder.  ‘Het is dus belangrijk dat jongeren weten wat er in de Bijbel staat en dat ze nieuwsgierig worden.’ is

Lees meer > Bijbel moet op scholen Italie

Meer dan 115 miljoen dollar opgehaald voor nieuwe Baptisten Kerk in Dallas

 
Impressie van het nieuwe kerkencomplex van  de First Baptist Church in het Amerikaanse Dallas. De gemeente haalde  meer dan 92 miljoen euro op voor de nieuwbouw.
Impressie van het nieuwe kerkencomplex van de First Baptist Church in het Amerikaanse Dallas.  De gemeente haalde meer dan 92 miljoen euro op voor de nieuwbouw.

DALLAS – De First Baptist Church in Dallas heeft meer dan 115 miljoen dollar (ruim 92 miljoen euro) opgehaald voor de bouw van een nieuw kerkencomplex.  Het is het hoogste bedrag ooit dat door een protestantse megakerk in de Verenigde Staten is bijeengebracht voor een project.

De kerk in Dallas bestaat sinds 1872.  De gemeente kerkt nu verdeeld over meerdere locaties in de stad.  Vijf van haar gebouwen gaan tegen de vlakte, om plaats te maken voor de nieuwbouw.  Alleen het oorspronkelijke kerkgebouw uit 1891 blijft bestaan, als trouwlocatie.  Onder anderen evangelist Billy Graham was lid van de First Baptist Church.

Lees meer > http://www.refdag.nl/nieuws/kerk_in_dallas_haalt_92_miljoen_euro_op_1_480258 

Hongaarse vertaling uit 1650 Nederlandse Geloofsbelijdenis

DEBRECEN - De Hongaarse onderzoeker dr. Péter Eredics heeft een Hongaarse vertaling gevonden van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB).

Het boek dateert uit 1650, amper vijfentwintig jaar nadat de NGB in een bewerking van Jacob Revius (1586-1658) in Nederland breed verspreid was geraakt. Eredics vermoedt dat theologische werken uit Nederland in Hongarije een belangrijke rol speelden bij het bestrijden van sekten.

Eredics maakt momenteel studie van een Hongaarse vertaling van de kanttekeningen uit de Statenvertaling bij het Bijbelboek Openbaring.

Beide vertalingen zijn van de hand van de Hongaarse theoloog István Szathmári Ötvös (??-1665).

Lees meer > http://www.nd.nl/artikelen/2010/mei/15/geloofsbelijdenis-al-vroeg-vertaald