Tuesday, 31 August 2010

Know Who goes with us and don't try to control life


Stop trying to control life.
Let the Spirit lead us through the mystery like children
being led along a path where every turn reveals a new surprise, some pleasant and some not
but our guide is always with us
and He knows what is around the next corner.
We don’t always know where we are going
but we know Who goes with us
and that is all that matters.
Explore the mystery with Him.
Dutch version / Nederlandse versie: Weet wie met je gaat en stop te proberen je leven te controleren

+++

2016 linkupdate

Weet wie met je gaat en stop te proberen je leven te controleren


Stop met het proberen om je leven te controleren.
Laat de Geest ons door het mysterie leiden zoals kinderen
geleid worden langs een pad waar iedere bocht een nieuwe verrassing inhoudt,
sommige aangenaam en sommige niet,
maar onze gids is altijd met ons
en Hij weet wat er achter de volgende hoek is.
Wij weten niet altijd waar wij naartoe gaan,
maar wij weten Wie met ons gaat
en dat is wat van belang is.
Onderzoek het mysterie met Hem.
Engelse versie / Enlgish version > Know Who goes with us and don't try to control life

+++

2016 linkupdate

Monday, 30 August 2010

Trying to get the youth inspired

As a youngster would you not like to go abroad and widen your horizon?
The Onesimus Program prepares enthusiastic young people to serve and preach, and then put them to work serving and preaching.
Anyone interested, either baptized or unbaptized, in good standing with their ecclesia, aged 16 and older is encouraged to apply for a two week training. Young people, 18 years of age or older,
interested in the full program must be baptized members in good standing with their home ecclesias.
For many it can be a stepping stone like this youngster wrote:
“Before the training I was shy about speaking to people about the Bible. Now I have more courage and confidence in myself.” And an other one:
“I went into my first year of college not having full conviction in the God of the Bible … the spark was missing. A big spark came this summer … and Onesimus was where the hammer finally hit the nail square on the head. I was immersed in the love for our Father and Christ, and I felt
God channel love to me through one on one (conversations) and talking to my peers. Walking through my spiritual struggles this past year … showed me that the Father was and is always with me. My cup overflows with the comfort of the Father through Christ … and I was baptized July 18th, 2009 in the name of Jesus Christ.” – Bro. Matt Drabenstott
So it can succeed to leave self-gratification behind and learn to give oneself in service,
sharing light with those in darkness, supplying our brother’s need, always standing ready to say, “Here am I, send me!”

Read more about it:
>39-years-onesimus
> Operation Onesimus

Sunday, 29 August 2010

Weekly World Watch 8th - 28th Aug 2010‏

$Account.OrganizationName

The
WWW August weeks  are now available.

Weekly World Watch 8th - 14th Aug 2010‏
CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW:

Russian fires start to impact
Iran's nuclear plant about to go live
Moves with Israel peace process within days
Europe's new US ambassador


Weekly World Watch 15th - 21st Aug 2010‏:
CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW
In this weeks WWW

Peace talks announced
Iran nuclear reactor goes live with Russia's help
Israel finds oil


Weekly World Watch 22nd - 28th Aug 2010‏
CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW
In this weeks WWW

Speculation rises on Israel attack on Iran
Obama's plan for Jerusalem
Russian Cold War tactics
Sun storm could disrupt earth

Bijbellezen bij nat weer

Wie heeft er geen zin om de Bijbel te lezen bij dat typisch Belgisch weertje? Voor hen die kamperen zal het wel meer voorgevallen zijn dat een Bijbellezing letterlijk in het water is gevallen. Ook tijdens een trektocht in de bergen kan effie in de Bijbellezen door de nattigheid wel eens niet door gaan.

In de winter van 1996 en 1997 werd de Verenigde Staten getroffen door veel sneeuw. Michael Marsee probeerde tijdens een eredienst op een bergtop in de Bijbel te lezen. Maar de enorme sneeuwvlokken smolten op de bladzijden. ‘Was het maar waterdicht, dacht hij bij zichzelf. In de zomer van 2001 woonde Marsee in een huis met een zwembad. Hij vond het fijn de Bijbel door te bladeren, terwijl hij op het water dreef. Vanwege zijn natte handen ging dat erg moeizaam.

Ook Bobby en Anna Bardin hadden te maken met allerlei weersomstandigheden. Zij waren regelmatig te vinden op bergtoppen, rivieroevers, zandstranden, mistige valleien en hete bronnen. Ze durfden het niet aan hun Bijbel mee te nemen, omdat het tweetal geen vertrouwen had in de plastic zak waarin hun Bijbel zat. Met Marsee spraken ze over hoe geweldig een waterdichte Bijbel zou zijn.

Tijdens de weinige warme dagen dat wij hier hebben kan het ook eens fijn zijn om op het water te mijmeren bij het Woord van God. En als wij rond gaan prediken bij onze Europese regenbuien kan het praktisch zijn een weerbestendige Bijbel bij de hand te hebben. Zo is er nu één. Michael Marsee, Bobby en Anna Bardin maakten de waterdichte Bijbel voor alle weersomstandigheden.

De ‘Waterproof Bijbel’ is een Bijbel die in alle weersomstandigheden gebruikt kan worden. De bijbelverzen blijven leesbaar, ook als de Bijbel is vervuild door de modder of in een plas water heeft gelegen. De ‘Waterproof Bijbel’ is volledig waterdicht, droogt snel, bevat sterk papier en past zich goed aan, aan alle uitersten.

Nu kan iedereen het Evangelie naar alle uithoeken van de aarde brengen zonder beperkt te worden door  de weersomstandigheden.

> NIV Waterproof Bible, NT, Ps & Pr, Price: $24.95

Extremely Durable Synthetic Pages
100% Worry Free
• Stain Resistant
• Ultra Clear Text
• Ideal for Tote Bag or Backpack
• Dry Highlight
• Write and Underline
• No Bleed Thru

The durability of the Waterproof Bible gives you the freedom to take God's Word with you anywhere - boating, traveling, camping... with worry free confidence that your Bible will withstand the test of time.

Specs: 352 pages, 4 1/4" x 7", 7 pt font
Material: 100% Waterproof Synthetic Paper and Binding


Verplicht Bijbellezen in El Salvador

Elke dag een Bijbellezing voor scholieren kan helpen om de enorme criminaliteit in te dammen, menen veel conservatieve parlementsleden in El Salvador.
President Mauricio Funes die wel vreest dat de scheiding tussen kerk en staat in gevaar komt, heeft zijn veto uitgesproken over de wet, die het parlement vorige maand met 45 tegen 39 stemmen aannam.

Terecht zijn ook de Rooms-Katholieke Kerk en de traditionele protestantse kerken tegen verplicht Bijbellezen op school, waarbij men de vraag kan stellen welke bijbelvertaling zal genomen worden en begeleid worden door welke commentaren. Het lezen op zich zou geen kwaad kunnen maar de bijhorende commentaren kunnen wel vragen oproepen. Zal dit met een Rooms Katholieke nadering gebeuren of met een protestantse en van welke strekking?
Probleem is namelijk ook dat de Katholieke Kerk zoals in meerdere landen er tegen is dat mensen de Bijbel lezen zonder begeleiding van priesters. Alsook kan men bezwaar hebben tegen de verplichting, waar een advies of een aanraden veel doeltreffender zou zijn omdat mensen dit dan niet als een opgelegde verplichting van staatswege zouden aanschouwen. Bij verplichting en zonder geloofsachtergrond van de lezers kan men de vraag stellen hoe zij die teksten gaan voor lezen: smalend, ridiculiserend, spottend of toch eerbiedig.

Baptistenvoorganger Edgar Lopez is in wel blij dat door de politieke ophef de Bijbel het gesprek van de dag is geworden in El Salvador.

Ook zou het tof zijn moesten er meerdere mensen, indien zij niet gelovig zijn, dan toch ook de stichtende waarden zien van de vele verzen, spreuken en bedenkingen en de levenslessen als stichtend voor iedereen zouden kunnen aanschouwen.

Bijbelvertalingen vergelijken in meerdere talen

Indien je geen Bijbelsoftware in huis hebt kan je toch nog op het net vergelijkingen maken met verscheidene Bijbelvertalingen. Ethnic Harvest geeft de mogelijkheid om 250 talen met elkaar te vergelijken.
> http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Saturday, 28 August 2010

Opstijgend als een arend
Heer ik kom tot U

Neem mijn hart verander mij

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

[Chorus]Houd mij vast, laat Uw liefde stromenHoud mij vast, heel dicht bij Uw hartIk voel Uw kracht, en stijg op als een arendDan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij
en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde

[Chorus 2x]Houd mij vast, laat Uw liefde stromen

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

[eind 2x]Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

- Opwekking 488 - de kracht van Uw liefde

Know by trying

"you will never know what you can do until you try.
However the sad truth is
that most people never try anything until they know they can do it."

- Bob Proctor

Those who doubt most, and yet strive to overcome their doubts,
turn out to be some of Christ's strongest disciples.

- Selwyn Hughes


"I myself am convinced, my brothers, that you yourselves are full of goodness, complete in knowledge and competent to instruct one another."
(Ro 15:14 NIV)

"He said to them, "Why are you troubled, and why do doubts rise in your minds?" (Lu 24:38 NIV)

Always try to do good to each other, indeed, to everyone.
1 Thessalonians 5:15b

Do not try to trick people
1 Thessalonians 2: 3b

God, let us dare
to undertake some steps.
  Take care there for that if we
try certain things
we'll try
nobody to bring over to
go
till deviation
or
to bring until dishonesty or deception,
but give us the power
to step in Jesus footsteps
 and
to do the right acts. 

Dutch version / Nederlandse versie > Weet door proberen 

+++

2016 linkupdate

Weet door proberen
"U zult nooit weten wat u kunt doen tot u het probeert.
Echter is de droevige waarheid dat de meeste mensen nooit iets proberen tot zij weten dat zij het kunnen doen".
- Bob Proctor

Diegenen die meest twijfelen en toch
maar streven hun twijfels te overwinnen,
blijken sommige van de sterkste volgelingen van Christus
te zijn. - Selwyn Hughes


"  Maar Hij sprak tot hen: 'Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart?"
Lukas 24:38"  Broeders, ik voor mij twijfel er niet aan of gij zijt best in staat zelf elkaar van advies te dienen;
ge zijt immers bezield met de beste bedoelingen en toegerust met alle mogelijke kennis."
Romeinen 15:14

Probeer steeds goed te doen voor elkaar, werkelijk voor iedereen.
1 Thessalonicenzen 5:15b

Probeer geen mensen er in te luizen.
1 Thessalonicenzen 2:3b

God, laat ons durven stappen te ondernemen.
 Zorg er voor dat als wij dingen proberen
niemand ertoe trachten te brengen tot dwaling over te gaan
of tot oneerlijkheid of bedrog te brengen,
maar geef ons de kracht in Jezus voetstappen te treden
en de juiste daden te stellen.

Put on the whole armor of God

"Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes...Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist." -Ephesians 6:11, 14a (NIV)

We are just week human natures.  We carry in our body the blemish of the first faulty action of our fore parents Adam and Eve.  We would like to stand firm in this world full of temptations and problems.  As believers we would like to put on the whole armor of God with the hope that we may be able to stand against the wiles of evil.  For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness.

When we manage to take up the complete armor of The Only One God, by filling ourselves with His Word and complying with His Laws, we are promised that we might be able to offer resistance in the wicked day.  Would you not like to hold your stance?
So, continue to stand firm in faith with your loins girded about in truth, having put on yourselves the breastplate of righteousness.

When we believe we need to do something good for God and for His world, believing we can do it even when we are up against one challenge after another, requires that we protect our minds and our hearts, and that we protect ourselves against the lies that will threaten to derail us.


Dutch version / Nederlandse versie > Zet het gehele pantser op van God

Zet het gehele pantser op van God

"Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel."
"Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst," (Efe 6:11, 14 NBV)

Wij zijn slechts zwakke menselijke naturen.  Zwak van aard dragen wij in ons lichaam de smet van de eerste foutieve actie van onze voorouders Adam en Eva.  Wij zouden graag stevig in onze schoenen staan in deze wereld van verleidingen en problemen.  Als gelovigen zouden wij graag het gehele pantser van God willen omgorden met de hoop dat wij ons tegen elk kunnen zich tegen kwaad bestand zullen kunnen zijn.  Worstelen wij namelijk niet tegen vlees en bloed, maar tegen principes, tegen bevoegdheden, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke verdorvenheid?

Wanneer wij erin slagen om het volledige pantser van de Enige God op te nemen, door ons te vullen met Zijn Woord en Zijn Wetten na te leven, wordt ons beloofd dat wij weerstand in de slechte dag zouden kunnen aanbieden.  Zou u niet staande willen blijven?
Zo, blijf vast in geloof met uw lendenstukken omgordt in waarheid en zet op uzelf de borstplaat van oprechtheid.

Wanneer wij geloven dat wij iets goed voor God moeten doen en voor Zijn wereld, gelovend dat wij het kunnen doen zelfs wanneer wij opkijken tegen één uitdaging na de andere, vereist dit dat wij onze mening en onze hart beschermen, en dat wij ons tegen de leugens beschermen die ons zullen dreigen te ontsporen.

Engelse versie / English version > Put on the whole armor of God


+++

2016 linkupdate

Friday, 27 August 2010

A call easy to understand
"'Follow me' said the King.
The call is so simple any child can understand it.
Its meaning is so sublime that no philosopher, be he ever so clever, can exhaust the infinite meaning of the mystery — its genius.
It is not misery — it is joy.
It is not doubt — it is conviction.
It is not fear — it is blessed assurance.
Disciples are bond servants, but also friends who know their Master’s will. They are not dragging themselves along reluctantly hoping that their misery may win them some reward. They follow gladly for love’s sake, trusting that because he lives, they will live also.

The genius of discipleship — the transformation — touches every aspect of life.
Being called, conviction, trust, surrender, purity, peace, prayer, service."

- Dennis Gillett
-------
The New Man
The Genius of Discipleship


Nederlandse versie / Dutch version > Een te begrijpen oproep
+++
2013 update:
You Don't Understand Me
You Don't Understand Me (Photo credit: Wikipedia)

Enhanced by Zemanta