Monday, 28 December 2015

Megachurches out of america now have a higher average attendance

Despite American roots that reach back to the 19th century, megachurches abroad now have a higher average attendance, even though the vast majority of megachurches are still in the United States. While there are 230 to 500 such churches elsewhere in the world, the Hartford Institute estimates that there are about three times more megachurches in the United States. In the United States, the median weekly attendance is about 2750, while the median weekly attendance in world megachurches is nearly 6000.

— Washington Post, 7/24/2015 
+++

Ffirst timeIndian Census included a “non-faith” category

Map showing the prevalence of Abrahamic (pink)...
Map showing the prevalence of Abrahamic (pink) and Dharmic religions (yellow) in each country. (Photo credit: Wikipedia)
There are about 2.87 million people in India who do not subscribe to any religion. In a country that has given birth to some of the world’s major religions, that’s 0.24 percent of the total population of 1.2 billion, as per the latest estimate given by the 2011 Indian Census. This is the first time that the Indian Census has included a “non-faith” category.

Interestingly, a majority (about 57 percent) of those who told census officials that they do not have faith in any organized religion belong to the country’s rural areas. A much higher percentage of women appear to have no faith in religion. According to latest estimates, there are 940 women for every 1000 men in India.
 — Huffington Post, 8/31/2015

+++

Vredeboodschap op extra beveiligde Sint-Pietersplein

Primeira bênção Urbi et Orbi de Bento XVI, Vat...
Primeira bênção Urbi et Orbi de Bento XVI, Vaticano, Natal de 2005, meio-dia. (Photo credit: Wikipedia)
De kersttijd is eer een van vele boodschappen. In die tijd zijn vele ogen ook gericht op de herderlijke vader van de Rooms Katholieken.

Op kerstavond had de paus tijdens de traditionele mis zich uitgesproken tegen de moderne consumptiemaatschappij en voor een sober leven.
„We moeten terug naar de basis van het leven”, zei hij.

Vrijdag in zijn kerstboodschap heeft Paus Franciscus I ook van op het balkon in het Vaticaan de mensen van over de gehele wereld toegesproken en de Urbi et orbi zegen uitgesproken in meerdere talen de wereld vrede toegewenst.

De paus riep op tot vrede in het Midden-Oosten. Precies daar waar Jezus op de wereld kwam als vleesgeworden zoon van God, gaan spanningen en geweld verder, zei het hoofd van de katholieke kerk in zijn toespraak vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek in Rome.
“Bidden wij tot de Heer dat het akkoord dat in de Verenigde Naties is gesloten zo snel mogelijk een wapenstilstand in Syrië bewerkstelligt en een einde maakt aan de extreme humanitaire toestand van zijn lijdende bevolking”,
zei de Bisschop van Rome, die ook de hoop uitsprak dat de strijdende partijen in Libië met elkaar vrede sluiten.  Even belangrijk noemde hij het dat een regering van nationale eenheid in Libië de steun van allen krijgt.
„Mogen Israëli’s en Palestijnen hun dialoog hervatten en tot een overeenkomst komen die het beide volken mogelijk maakt in harmonie samen te leven”,
aldus de paus.

De paus sprak ook de hoop uit op een vroegtijdig einde van het wapengeweld in Syrië. Hij riep de internationale gemeenschap tevens op om alles in het werk te stellen voor de beëindiging van de wreedheden in Syrië, Libië, Irak, Jemen en Afrika, en in het bijzonder de Democratische Republiek Congo, Burundi en Zuid-Soedan.
 “Mijn gedachten gaan ook naar degenen die zijn getroffen door de beestachtige terreurdaden, in het bijzonder de recente massamoorden die plaatsvonden in het Egyptische luchtruim, in Beiroet, Parijs, Bamako en Tunis.”
Hij sprak ook zijn afschuw uit over de vernietiging van het historische en culturele erfgoed in de diverse brandhaarden en gelovigen die wereldwijd worden vervolgd omwille van hun geloof:
 “Moge het Kind Jezus hun troost en kracht schenken”. 
Naar schatting 30.000 tot 40.000 mensen luisterden naar de woorden op het wegens de terroristische dreiging extra beveiligde Sint-Pietersplein. Miljoenen volgden de toespraak via televisie of internet.

+++

Een plaats voor een vreemdeling en een vluchteling

In vele streken zijn er deze dagen kerstvieringen gehouden. Ook al is Jezus Christus in oktober geboren houden de meeste christenen er aan om zijn geboortedag te vieren op de heidense geboortedag van het licht deels omdat zij ook het licht aanbidden.

Velen vergeten dat die man al heel vroeg, namelijk vlak na zijn geboorte, ook al een vluchteling moest zijn.

Niemand die op Heiland zit te wachten heeft er zin in om hem in die tijd al over hen te zien komen als regeerder:
 „Wij willen niet dat deze over ons koning zij.”
Hij is de ongewenste vreemdeling, in wie geen belang wordt gesteld. Voor hem, die de schoonste is van alle mensenkinderen, zijn alle deuren gesloten en alle harten afgegrendeld. Ieder zegt, met Pilatus:
"Wat moeten we met Jezus, de grote Buitenstaander, doen?
Zijn ouders die voor de volkstelling in 4vgt naar Bethlehem trokken verkrijgen ook geen plaats. Met heel die volksverhuizing is het druk en zijn de meeste herbergen volzet. De herbergier schudt zijn hoofd voor de vermoeide reizigers die helemaal uit het ver gelegen Nazareth komen. Het spijt hem wel, maar heus, álles is volgeboekt. Echt, hij heeft geen bed meer over. Alle plaatsen zijn bezet.

Voor hoogzwangere vrouwen werd er precies niet echt voor een goede oplossing gezocht. Als men bedenkt dat een opgeruimde stal slechts het enige was waar Maria kon bevallen en het kind in de voederbak kon leggen,
omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg.
Maar het staat opgetekend in de Geschriften. Diegene die God beloofde te zenden en waarover Hij al sprak in de Tuin van Eden moest in Bethlehem op deze aarde komen.
Het Volk van God had het kunnen weten dat de Christus der Schriften daar geboren zou worden. De profeten hadden het voorzegd, lang, lang geleden. Micha heeft Bethlehem genoemd, aangewezen, als de plaats waar het wonder van Gods genade aan het licht zou treden.
 „En gij Bethlehem Efratha! (...) Uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël” (Micha 5:1).
 En wij horen het ook te weten
 „Bethlehem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.”
Misverstand is uitgesloten.
Nochtans had en heeft de wereld van toen en nu geen boodschap aan Gods reddingsplan voor een wereld verloren in zonde en schuld. Er zijn niet bepaald veel mensen te vinden die eraan mee willen mee werken.
Toenertijd was er niet bepaald een vreugdeonthaal, geen ”Nu sijt wellecome” als welkomstlied, geen psalmen tot Gods eer. Maar ook nu is er niet bepaald een plaats in deze wereld, ook niet in het hart van zijn gunstgenoten, want straks slaat de schrik hen om het hart en slaan ze allen op de vlucht.

Velen ook willen hem niet herkennen voor wat hij werkelijk  is, een gezondene van God die de mensheid verlossing kan bieden. Zij willen maar niet geloven dat het mogelijk zou zijn dat een mens van vlees en bloed er in zou kunnen slagen volledig God's wil te doen in plaats van zijn eigen wil te voltrekken. Maar Jezus is die ene bijzondere mens die er in geslaagd is om zijn eigen wil opzij te zetten en volledig Gods wil te voltrekken.

De meesten Christenen achten zulks onmogelijk en verkiezen daarom in Jezus niet God te zien zoals God in ons hoort te zijn maar maken van Jezus hun god.

Voor diegene waarvoor in de stad van David geen plaats in herberg of huis was is vandaag ook geen plaats in hun hart of in hun huis. Hij die als baby op de vlucht moest gaan naar een ver land zou ook later in zijn leven nog vele mijlen zlef stappen en van de ene naar dea ndere plaats moeten trekken en zelfs meermaals de vlucht moeten nemen omdat het te warm onder zijn voeten werd;

Hij die opgroeide in Nazareth, een plaats voor verschoppelingen of minder begeerden, hoop huizen op een bedenkelijk kluitje in het verachte Galiléa. Nazareth, dáár kan toch niets goeds uit voortkomen! Straks is er zelfs in Jeruzalem, in de stad van koning David, geen plaats meer. Dan wordt Hij weggeleid.
 „Kruisig hem. Dood hem!”
Op het einde van zijn leven werd hij veracht en niet ontzien als een verwerpelijk wezen, als een vervloekte
„Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt.”
En toch is Hij gekomen, de ongewenste vreemdeling, om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, om plaats te maken waar geen plaats voor Hem was. Zelf is Hij de Rehoboth:
"De Heere heeft ruimte gemaakt: Zie, er is een plaats bij Mij.”
File:Krippe crib family w 3wisemen.JPG

Vermindert aantal pelgrims voor Heilige Land

A street in Bethlehem lined with taxis
A street in Bethlehem lined with taxis (Photo credit: Wikipedia)
BRUSSEL (KerkNet/Custodie H. Land/RadVat) – Volgens het bedevaartbureau van de Franciscaanse Custodie voor het Heilige Land is het aantal pelgrims dramatisch gedaald. Met de kerstdagen heeft in Jeruzalem, Bethlehem en de andere heilige plaatsen in Israël en Palestina traditioneel een hoogtepunt plaats van het bedevaartseizoen. Maar nu is het aantal pelgrims en bedevaarders op vele plaatsen tot een derde gedaald. Bovendien zijn extra strenge veiligheidsmaatregelen van kracht uit angst voor Islamitische Staat en de spanningen met de Palestijnen.

In de Bijbelse plaats Kafarnaum is het aantal pelgrims in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met 28,5% gedaald. Opmerkelijk is dat er met 3.400 pelgrims en toeristen een verdubbeling van het aantal pelgrims uit China wordt genoteerd. De Verenigde Staten blijft met 50.135 pelgrims verantwoordelijk voor de grootste groep pelgrims.

+++

Chaldeeuwse patriarch eist recht om geen tweederangsburgers te zijn

Louis Raphaël I Sako November 2015.jpgDe Chaldeeuwse patriarch Louis Sako zei in een kersttoespraak dat de christenen in Irak tijdens deze kersttijd geen kerstbomen, maar hun rechten willen.
 “Wij vieren deze kersttijd zwijgend en met tranen”,
vertelde hij in een telefoongesprek op ‘Radio Vaticaan’.

“Met Kerstmis vinden geen publieke feesten plaats en wij hebben ook geen kerstversiering aangebracht. Zo maken wij aan de moslims duidelijk dat wij geen tweederangsburgers zijn. De Iraakse regering heeft vlak bij de tuin van het Chaldeeuwse patriarchaat en voor het Parlement een kerstboom opgesteld. Maar dat betekent niets zo lang wij geen gelijke rechten hebben. Dat is onze belangrijkste wens voor de toekomst.”

De patriarch vestigt er nog de aandacht op dat ook Jezus tweeduizend jaar geleden arm en aan de rand van de stoep werd geboren.
 “Zijn ouders waren vluchtelingen en moesten naar Egypte vluchten. Onze kerk is missionair. Zij bracht het evangelie naar China en India. Ook vandaag nog zijn wij geloofsgetuigen omdat wij in omgeving waarin de meerderheid van de bevolking moslim is, getuigen van vergeving, samenwerking, vreugde en broederlijkheid.”

Beschamende Westerse stilte over vervolging van Christenen

‘BESCHAMENDE WESTERSE STILTE OVER VERVOLGING VAN CHRISTENEN’

Bron: SIR
BRUSSEL (KerkNet/Kathpress) – Paus Franciscus heeft zaterdag op de feestdag van de Heilige Stefanus, de dag waarop de christelijke martelaars worden herdacht, het stilzwijgen veroordeeld over de vervolging van christenen in het Midden-Oosten, Afrika en Azië. “Laten wij bidden voor de christenen die gebukt gaan onder vervolging, vaak te midden van het stilzwijgen van zovelen”, schreef de paus zaterdag in zijn boodschap op Twitter.

Ook op het einde van zijn angelusgebed van zaterdag vroeg de paus aan de pelgrims op het Sint-Pietersplein om te bidden voor de christenen die wereldwijd worden vervolgd. Paus Franciscus had een dag eerder, op Kerstdag, de internationale gemeenschap al opgeroepen om de gruweldaden van Islamitische Staat te beëindigen.

‘Open Doors’ schat dat er momenteel wereldwijd 100 miljoen christenen worden vervolgd.

Valencia verwacht pelgrimage van 25.000 tot 30.000 jongeren uit heel Europa voor Taizé

Rond de jaarwisseling worden 25.000 tot 30.000 jongeren uit heel Europa in de Spaanse stad Valencia verwacht voor een nieuwe editie van de pelgrimage van vertrouwen van de oecumenische broedergemeenschap van Taizé. Op het programma staan ontmoeting, gebedsmomenten, zangsessies en gesprekken met vertegenwoordigers uit de kerk en de politiek.

De jongerenontmoeting start maandagavond, in aanwezigheid van de aartsbisschop van Valencia en broeder Alois, de prior van de gemeenschap van Taizé. Volgens een communiqué van de organisatoren staat de ontmoeting van dit jaar in het teken van vrede en de solidariteit. De bijeenkomst eindigt op oudejaarsavond met een 'gebed voor de wereldvrede' en een 'feest van de volkeren', dat volledig alcoholvrij verloopt.

Over enkele dage een dag om een nieuwe kalender op te hangen


De wereld zal blijven doordraaien, ook al wordt er een nieuwe kalender opgehangen. In die wereld moeten wij ons zelf weten te plaatsen enop de juiste wijze weten te gedragen.

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld,
maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen,
om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed,
volmaakt en Hem welgevallig is (Romeinen 12 vers 2).Vader, ik doe de deur van mijn hart wijd open.
Laat de zachtmoedige Geest van Jezus Christus mij aanraken,
met mij praten en mij veranderen
totdat ik echt degene ben die U wilt dat ik ben.
Amen.


No curtain placed over tomorrow

Don't throw a curtain across tomorrow... the star of its performance just may be you !'I will praise You, for I am fearfully and wonderfully made... my frame was not hidden from You, when I was made in secret...Your eyes saw my substance, being yet unformed. And in Your book they all were written, the days fashioned for me when as yet there were none of them.' Psalm 139:14-16

*

Nederlandse versie / Dutch version: Gooi geen doek over morgen

+++

Gooi geen doek over morgen

Gooi geen gordijn over morgen ... de ster van haar prestaties mag net jezelf zijn!

 'Ik zal U loven, want ik ben vreselijk wonderbaarlijk gemaakt ... Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd ... Uw ogen zagen mijn stof of substantie, die nog niet gevormd was. En in uw boek zijn ze allemaal neergeschreven, de dagen gevormd voor mij toen nog er nog geen van hen waren. 'Psalm 139: 14-16

Engelse versie / English version No curtain placed over tomorrow

Friday, 25 December 2015

Most probable and accurate image of Jesus Christ according British scientists

British scientists used the forensic anthropology, used by police for solving crimes, to put together the most probable and accurate image of Jesus Christ the Messiah.
According to this portrait, Jesus is not the light skinned man he was posed to be throughout history in the West, where the Caucasian Jesus was almost presented to bring out the white supremacy, being the race which would be like Jesus or like many Christians would say like God.

For many centuries certain Christians wanted to believe man created in the image of God was white and therefore Jesus had to be white and God should be white because he is an all knowing supreme being, and lots of white Christians considered coloured people as the lesser beings of this world.
According to certain Christians for ages the black human beings, often called monkeys, were given to mankind to serve them and therefore could be sold as slaves. To say Jesus would have been coloured is still an insult for them.

Regularly around Christmas we are confronted with arguments about the colour of Jesus Christ, when somebody tried to put a coloured baby in the crypt or mangler.

For the purpose of their prediction, the scientists studied three skulls found at the archaeological dig sites and were able to draw a possible share of Jesus' facial muscles and his head. However, the colour of his skin and hair could not be accurately predicted. The discovery was made after the researchers examined a few drawings that they found in Israel and that explains the dark skin, flowy hair and Jewish beard. The latest image by the scientists is an absolute contrast to the traditional image portrayed in the pictures and paintings that we are used to seeing, reported AOL.

The retired medical artist Richard Neave, created the face of 'Jesus' by analyzing the Semite skulls by employing the modern day techniques that are used in forensics.

The portrait he made shows a stronger build person than we  are used to figure when we think of Christ. Most people look strange when they hear that Jesus' face may have been wide, his eyes dark and his beard bushy with short curly hair and be tanned, but when they would consider how many hours Jesus was walking and preaching outdoors in the sun that should not surprise them.

Many people also do forget the origin of Jesus Christ; Though there are many Christians who believe it was God who came to the earth, according to the Bible it was Maria who gave birth to her son who was recognised by God as His only begotten son and not Him. Being part of Mary, from the tribe of King David, Jesus would have the DNA string of that tribe and as such would have been a Palestinian, having from birth already a darker skin than Europeans.

Jesus his dark skin and his features were typical of the Middle Eastern Jews located in the Galilee area in Northern Israel.

According to Dr. Neave, the portrait is of an adult man who was alive in the same era as Jesus and lived in the same place. The experts also say that his depiction of Jesus is likely to be more accurate than the paintings made by some of the most famous masters.
The technique uses archeological and cultural data along with those that are used to solve crimes, said Daily Mail. Detectives used the Turin Shroud, believed to display a picture of Jesus and then created a similar fit from that material. ++

Additional reading

A season for truth and peace
A dark skinned Jesus


+++