Friday, 25 September 2015

Wanting to know more about basic teachings of Christadelphianism

Those who would like to know more about what the founder of the Christadelphians wrote, can find several parts of his writings and some other authors from the early days of the brotherhood in the new look at "Messiah for all".


At the new website concerning the messiah, Jesus Christ from Nazareth, whose real name was Jeshua, an effort is made to place the master rabbi and his teachings in a clear biblical light. To come to know Jesus better it is important to go back to the early times of mankind. Therefore the site starts by the total beginning of mankind and looks at the evolution of man. Eden was the original place that God created where He would meet with man and later we shall see this place recreated in Ezekiel’s vision and how the choices of those first people triggered the need of a provision made by God, which came to fulfilment with the life of the Nazarene born in Bethlehem.
Adam was placed in the Garden of Eden with the task “to dress it and to keep it” (Genesis 2:15). Ezekiel’s vision of a temple was given with a similar command to “keep the whole form thereof, and all the ordinances thereof’’ (Ezekiel 43:11). Adam failed to keep the Garden of Eden and its ordinances and was cast out. Israel had likewise failed to keep the first temple and its ordinances and had been exiled.

After placing the first man in the spotlight the site "Messiah for all" will continue to look at the position of man and what human thinking introduced by the years of different approaches to the Word of God and to the religious attitude.

To do this it uses also writings from brothers of the begin years of the Brotherhood of the Christadelphians. One of the major works is the exposition of the Kingdom of God with reference to the time of the end and the age to come as presented by John Thomas, writer of a.o. Apostolic Advocate 5 volumes, 1834-38), Herald of the Future Age (4 volumes, 1845-48) and Herald of the Kingdom and Age to Come (11 volumes, 1851-61). Like Christendom Astray, the book Elpis Israel also emerged as a result of a series of lectures (given in 1848) dealing with the Hope of Israel. It sets out in systematic form Bible teaching about sin, death and reconciliation, and the purpose of God to fill the earth with His glory as the waters cover the sea.

You may find the book Elpis Israel in the Christadelphian bookstore.

Fragments from Elpis Israel and added Bible quotes, starting from the article:

Necessity of a revelation of creation 1 Works of God and works of man=

Find additionally to read:

 1. To whom do we want to be enslaved
 2. Not words of any organisation should bind you, but the Word of God
 3. Priority to form a loving brotherhood
 4. Two new encyclopaedic articles
 5. What are Brothers in Christ
 6. Who are the Christadelphians
 7. Christadelphians or Messianic Christians or Messianic Jews
 8. February 2015 got new little lights shining on internet
 9. The Christadelphian magazine 150th anniversary
 10. Christadelphian people
 +++

Wednesday, 23 September 2015

ISIS cannot be presenters of the real Islam

The Islamic State (IS) Sunni radical group continues to show videos of their brutal crimes and terrorise residents of several villages.
The jihadist chant 'Allahu Akbar', but we should question of they are not misusing the name of God like it is written in the Holy Scriptures, because we can only call onto god for the right things. They who seem to be so proud with their killing for "Allah" to guarantee themselves a place in "paradise"could be very surprised at the end of their race. They want people to believe  "Allah" is giving them permission, but there is no God who allows such terror in His Name. The image of the Beast (Daniel 7:11) is truly speaking loud and clear these days. Fortunately, these days are numbered ...

Jamie Schram, New York Post wrote in September 2014:
– “Islamic State barbarians are raping thousands of women in Iraq and Syria to mass-produce spawn who’ll follow in their vile footsteps, The Post has learned.
Young militants are running wild to the chagrin of their more sophisticated and p.r.-savvy commanders, an Iraqi official told The Post.
The motivation of the rapists is twofold: They want to make ISIS babies — and they are just plain out for twisted thrills.

ISIS continues to misuse children and women. For many this should be a signal that they cannot be presenters of the real Islam.

In Islam, protecting the rights of an orphan, is one of the greatest acts of mercy. Islam forbids all kind of abuses against children especially female child including usurping an orphan's property.

Read more here.

Read also:
Wrong ideas about religious terrorism
The Qur'an, The Bible, And The Islamic Dilemma
Do Al-Qaeda, Islamic State, ISIS and ISIL belong to true Islam
Religion, fundamentalism and murder
Condemning QSIS or the self-claimed Islamic state ruler, al- Baghdadi their extremist ideologies and to clarify the true teachings of Islam 
ISIL will find no safe haven

+++

Tuesday, 22 September 2015

Zendingsdag HHK: Predikant is als een soldaat

Zendingsdag HHK: Predikant is als een soldaat - Kinderen op het podium bij de HHK-zendingsdag. beeld RD, Anton Dommerholt
 
Kinderen op het podium bij de HHK-zendingsdag. beeld RD, Anton Dommerholt 
 
„Waarom door streken, dorpen en steden rondreizen om het Evangelie te preken?” zo vroeg de Malawiaanse predikant ds. N. K. Banda zaterdag op de zendingsdag van de Hersteld Hervormde kerk. „Wel, eenvoudig omdat Jezus Christus daartoe de opdracht gaf en Zelf het voorbeeld gaf.”
Ds. Banda uit Malawi sprak zaterdag op de zendingsdag van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), die als thema had ”Geroepen tot getuigen” en waar meer dan 1000 belangstellenden waren. Twee voorgangers uit Malawi waren aanwezig:...

Dit artikel bestaat uit 682 woorden. U kunt het volledige artikel lezen en bekijken met uw DigibronPlus abonnement

Populaire zoekvragen over God op Google

In de begin periode van het openbare internet en de voorziening van zoekmachines was religie een veelbezocht zoekonderwerp.

Enkele decennia later is de zoekterm voor God niet meer zo veel voorkomend.

Zulke zoekopdrachten zijn zeer veel vertellend over datgene wat mensen bezig houdt. Wordt er veel naar God gezocht op Google, dan kun je daaruit concluderen dat mensen het belangrijk vinden er veel mee bezig zijn. En vice versa.

Ook belangrijke gebeurtenissen bepalen mee het zoekgedrag naar God. Dat kan men zien na opmerkelijke natuurrampen en ophefmakende terreurdaden.
In de VS werd er vlak na de aanslag op de marathon in Boston vier keer meer dan gebruikelijk gezocht op 'Gebed'. Niet zozeer omdat mensen opeens massaal bewogen waren om te gaan bidden, maar omdat men wilde weten waar de hashtag #prayforboston voor stond.
Bij belangrijke gebeurtenissen werd er 90% tot 280% meer gezocht naar nieuws en daalde de zoektermen die rechtstreeks te maken hebben met geloof licht, of bleef deze gelijk.

Betreffende de belangrijkste persoon voor velen, willen sommige kerkgemeenschappen doen geloven dat dit Jezus Christus zou zijn, maar deze haalt wereldwijd maar 4,7 miljoen zoekopdrachten terwijl reality-ster Kim Kardashian mag rekenen op zo'n 49 miljoen mensen die in hem geïnteresseerd waren.
Gereformeerden hun houding naar bezoekers

In de jaren 70 van vorige eeuw ging ik regelmatig op bezoek in een kerk waar ik op dat ogenblik op tournee was. Daarbij viel op dat ik niet overal even welkom was en ben zelfs een keer letterlijk uit de kerk gezet toen men hoorde dat ik een niet trinitarisch baptist was.

Ook in Nederland laten gereformeerden bezoekers wel eens aanvoelen dat zij een vreemde eend in de bijt zijn. Om dit te verhelpen willen zij bezoekers en vluchtelingen die in de kerk komen verwittigen dat het niet persoonlijk bedoeld als niemand hen aanspreekt als zij de kerk binnenkomen.
Het is niet onze gewoonte om open te staan voor gasten. We hebben genoeg aan onszelf."
laten zij weten.

Het Reformatorisch Dagblad publiceerde op 19 september een 'handleiding' voor vreemdelingen in refoland. Met een knipoog, uiteraard.
Voor de vluchtelingen mag het een weet zijn om te beseffen:
Reken er niet op dat iemand contact met u zoekt na de dienst. Iedereen wil snel naar de koffie om de preek weg te spoelen. Hopelijk hebt u daar begrip voor. En gaat u zelf ook meteen terug naar de gezelligheid van het asielzoekerscentrum. Daar zijn tenslotte mensen genoeg om een praatje mee te maken.
Iedereen mag  wel gaan zitten waar ze willen vermeldt de handleiding, maar men weet best dat iedereen wel erg gehecht is aan zijn vertrouwde plek.
"Als u merkt dat er wat vervelend naar u gekeken wordt, zit u waarschijnlijk verkeerd. U zou aan de koster kunnen vragen of hij toevallig weet of er gemeenteleden ziek zijn. En anders de volgende keer toch maar iets later komen."
Met een kwinkslag wordt er ook een berisping gegeven voor de autochtonen die toch niet altijd het nodige enthousiasme vertonen:
"Misschien vraagt u zich af waarom de mensen zo weinig emoties tonen bij de verkondiging van de blijde Boodschap. Dat is nou eenmaal onze cultuur. We denken er heus wel over na als er gezegd wordt dat we ons tot God moeten bekeren en we vinden ook werkelijk dat het een keer serieus moet gebeuren. Maar tegelijk geldt: dat gaat zomaar niet. En: het leven moet nou eenmaal doorgaan."

Hidden potential for helping others


'...therefore I command you, saying, 'You shall open your hand wide to your brother, to your poor and your needy, in your land.' Deuteronomy 15:11

Problems are simply human needs holding wonderfully hidden potential. 

Dear God, I encounter so many problems in my life, let them be no enduring thorns in my heart and soul, but let them strengthen me, and give me the power to continue in this life.
Let my experiences be of help to others. Give that I always shall be standing ready to help others.

 

+++

Als een vermoeide vogel opgetild door een onverwachte windvlaag

 
 
Vandaag komt er een ontmoedigd mens bij U, Heer.
Til hem net zo op als een vermoeide vogel die wordt opgetild door een onverwachte windvlaag
en zeg tegen hem:
 'Staak de strijd, en erken dat Ik God ben.' Amen.


'Staak de strijd, en erken dat Ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde' (Psalm 46 vers 10).