Wednesday, 9 May 2018

Gelijk gelovenden

Het is algemeen geweten dat de meeste mensen graag iedereen over een zelfde kam scheren. Als men over een bepaalde bevolkingsgroep heeft wil iedereen er hetzelfde over denken, of beter gezegd, denkt iedereen dat zij het zelfde zijn.
‘Er is geen weldenkend mens dat gelooft dat twee miljard christenen allemaal hetzelfde geloven, en toch hoor je dat wel vaak over de 1,6 miljard moslims.
In het Westen zijn moslims zo in de minderheid dat het voor de meeste mensen moeilijk is om een onderscheid te maken tussen de islam van alledag en de extreme excessen. Het probleem bijvoorbeeld in Turkije is niet de islam, zoals veel mensen zeggen, het probleem is een dictatoriale en maniakale Erdogan. Niemand zal zeggen dat de Amerikaanse president transgenders wil weren uit het leger vanwege Jezus. Maar de islam wordt altijd gezien als bron voor politieke besluiten.’
zegt Reza Aslan die opgroeide als moslim in Iran, met zijn familie naar Amerika vluchtte en er  christen werd om zich vervolgens weer tot de islam te bekeren.

Lees meer:
Godsdienstwetenschapper: "Religie is geen keuze, geloof is een keuze"
Mensen zijn gewelddadig niet religies 

Internationale conferentie aan de Theologische Universiteit (TU) in Kampen.

Deze zomer kan het wie weet druk zijn in Kampen.

Die plaats zal in Augustus 30 2018, 10.00-21:00h en Augustus 31 2018, 9.00-16.00h deelnemers ontvangen om met verschillende wetenschappers na te denken over de vraag hoe je als christen of kerk tegen vorming kunt aankijken. Dat is vooral belangrijk met het oog op secularisatie. Door het delen van diverse inzichten hoopt men elkaar te kunnen aanscherpen. Tijdens de conferentie komt onder andere het denken van de filosoof James K. Smith aan bod.

Eén van de sprekers en voorzitter van de conferentie is Bram de Muynck, lector Christelijk leraarschap bij Driestar educatie en bijzonder hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.  Hij geeft aan
“Als het gaat om het doorgeven van het christelijk geloof, richten we ons vaak op cognitieve middelen zoals prediking en catechisatie. Smith kiest voor een andere benadering, waarbij vooral praktische zaken van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan gewoonten als knielen tijdens het bidden of de biecht. Praktijken die we als protestanten hebben afgeleerd, maar in de begintijd van het christendom elementaire onderdelen waren. Smith stelt dat het geloof belichaamd moet worden, zodat christenen veel meer gaan ervaren wat ze belijden. Eigenlijk pleit hij voor minder woorden en meer daden.”

De bijzonder hoogleraar constateert dat naast de heel behoudsgezinden er christenen zijn die meer progressief zijn ingesteld en sneller geneigd zijn om hun geloofsbeleving aan te passen aan de tijdgeest.
 “De kerken van deze groep maken bijvoorbeeld gebruik van een beamer en zijn veel beter zichtbaar via sociale media. Men is veel meer bereid om ruimte te geven aan nieuwere omgangsmanieren van jongeren. Ook leeft onder hen de overtuiging dat de toekomst van de kerk met name te vinden is in kleine groepen, bijvoorbeeld in de woonkamer, in plaats van een geordende catechisatie. Een top down benadering wordt steeds onwenselijker gevonden.”

Vanuit Ds. Piet de Jong – voormalig predikant in Rotterdam-Delfshaven – zijn oogpunt  wordt er veel te veel gezanikt over secularisatie. Bram de Muynck begrijpt zijn reactie en zegt
 Daarbij moeten we de context niet uit het oog verliezen. In een Rotterdamse wijk waar veel mensen uit andere culturen leven en steeds minder kerkgangers zijn, kun je sneller onorthodoxe stappen nemen dan in de BibleBelt. Dat wordt door een geloofsgemeenschap dan sneller geaccepteerd. Zijn signaal – minder zeuren en het Evangelie verspreiden – ondersteun ik.
Dat neemt niet weg dat achter het feit dat er veel over secularisatie gesproken en geschreven wordt een oprechte zorg schuil gaat: wordt het Evangelie nog doorgegeven in onze samenleving? Dat is een logische reactie. Kerken doen er verstandig aan om niet in de valkuil te trappen door te denken dat laagdrempelige activiteiten dé oplossing zijn. Als traditionele kerk zou je moeten blijven doen waar je goed in bent: evangelieverkondiging, lofprijzing en het gemeenteleven. Cruciaal is volgens mij dat kerken zich positief blijven opstellen en wijzen op de eeuwigdurende trouw van God.”

Wie wil weten hoe men in bepaalde protestantse kerken met die secularisatie wil mee omgaan kan naar De conferentie Education, Formation and the Church die plaats vindt op 30 en 31 augustus in Kampen en wordt gehouden in het Engels. Hoofdsprekers zijn David Smith, Trevor Cooling, Ferdi Kruger, Bernd Wannenwetsch, Maarten Kater, Roel Kuiper, Bram de Muynck en Hans Schaeffer. Predikanten en kerkelijk werkers kunnen door deelname studiepunten verdienen. Klik hier voor meer informatie.

Conference: Education, Formation, and the Church

A two-day academic conference, organized by researchers connected to the Theological University Apeldoorn and the Theological University Kampen. 

In this conference, they will discuss the role education and formation have in churches, both from conceptual and empirical perspectives.
Changes in society bring uncertainty and anxiety in churches, schools and families. Certain Christian communities seek to restrain their members from perceived negative influences of the post-Christian age. They try to equip them to become virtuous disciples in modern society. However, research has demonstrated that measures that oppose secularization in churches lack considerable impact. To improve this impact it is essential to have a framework with a clear vision on formation.

In this Sumer conference, the peakers will discuss the role education and formation have in churches, both from conceptual and empirical perspectives.
Main speakers are David Smith, Trevor Cooling, Ferdi Kruger, Bernd Wannenwetsch, Maarten Kater, Roel Kuiper, Bram de Muynck and Hans Schaeffer. Short papers will be presented during the breakout sessions.

The conference will be held in English. 
Lunches (2x) and dinner (1x) are included. Hotel facilities and breakfast are not included in the conference fees.

We advise you to book lodging well in advance in the city center of Kampen, for example through booking.com. Visit the website of Theological University Kampen for directions.
The initiative for this conference is supported by partner institutions of Christian Higher Education in the Netherlands:
 • Christian University of Applied Sciences Ede (CHE)
 • Driestar Christian University
 • Christian University VIAA

Predikings werk met goede moed steeds kunnen verwezenlijken

Met momenten kunnen wij ons zo nietig en weerloos vinden.
Wij beseffen wel dat Jezus de opdracht heeft gegeven om uit te gaan en te gaan prediken,
maar het kan zo moeilijk zijn om elke dag weer vernieuwde energie te vinden
om door te zetten
en ons predikingswerk met goede moed verder te zetten..

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen
en van mij getuigen in Jeruzalem,
in heel Judea en Samaria,
tot aan de uiteinden van de aarde.
(Handelingen 1 vers 8). 


Machtige God en Vader,
help mij een wandelende getuige te zijn onder mijn collega's.
Vul hun denken met uw kennis.
Maak hen uw wil voor hun leven bekend.
Overspoel hun ziel met uw vrede en vreugde.
Dank U voor hen, Vader.
Amen


Major challenges and great things happpening in our life

Each day man is confronted with a new challenge.
Regularly we have to face matters that do not please us
or even frighten us.
In our life we often have to face a battle to reach an interesting goal in our life.
Before our feet we often find a big mountain to climb.

Great things happen
when God and you confront a mountain.
'Call to Me,
and I will answer you,
and show you great and mighty things,
which you do not know'
says the Lord
 Jeremiah 33:3


Dear God
Give that I may find you every day on my trip.
Help me to reach the goal I strive for.
Igive me in your Hands and Trust that you shall guide and bring me where you want me to go.


Major challenges and great things happpening in our life

Each day man is confronted with a new challenge.
Regularly we have to face matters that do not please us
or even frighten us.
In our life we often have to face a battle to reach an interesting goal in our life.
Before our feet we often find a big mountain to climb.

Great things happen
when God and you confront a mountain.
'Call to Me,
and I will answer you,
and show you great and mighty things,
which you do not know'
says the Lord
 Jeremiah 33:3


Dear God
Give that I may find you every day on my trip.
Help me to reach the goal I strive for.
Igive me in your Hands and Trust that you shall guide and bring me where you want me to go.


Major challenges and great things happpening in our life

Each day man is confronted with a new challenge.
Regularly we have to face matters that do not please us
or even frighten us.
In our life we often have to face a battle to reach an interesting goal in our life.
Before our feet we often find a big mountain to climb.

Great things happen
when God and you confront a mountain.
'Call to Me,
and I will answer you,
and show you great and mighty things,
which you do not know'
says the Lord
 Jeremiah 33:3


Dear God
Give that I may find you every day on my trip.
Help me to reach the goal I strive for.
Igive me in your Hands and Trust that you shall guide and bring me where you want me to go.


Major challenges and great things happpening in our life

Each day man is confronted with a new challenge.
Regularly we have to face matters that do not please us
or even frighten us.
In our life we often have to face a batttle to reach an interesting goal in our life.
Before our feet we often find a big mountain to climb.

Great things happen when God and you confront a mountain.
'Call to Me,
and I will answer you,
and show you great and mighty things,
which you do not know'
says the Lord Jeremiah 33:3Dear God
Give that I may find you every day on my trip .
Help me to reahc the goal I strive for.
Igive me in your Hands and Trust that you shalll guide and bring me where you want me to go.

Dutch version / Nederlandse versie > Bepaal de aandrijving

Tuesday, 8 May 2018

Dr. Visser bekijkt de eindtijd

De emeritus predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken Dr. Dirk Visser staat in zijn boek ”Komt Jezus snel terug?” uitvoerig stil bij de toekomstprediking in het Nieuwe Testament.

De auteur bestrijdt de opvatting dat de stichting van de staat Israël in 1948 gezien moet worden als hét teken van het spoedig te verwachten volledige herstel van het volk Israël en van de komst van zijn Messias. Dr. Visser meent op basis van zijn bestudering van Mattheüs 24:1-14 en 24:32-35, en van Openbaring 20 en 22:20b, dat de Bijbelse fundering van deze verwachting ondeugdelijk is.

Dr. Visser wil afstand houden van vormen van de ”vervangingstheologie” waarin gesteld wordt dat er geen hoop meer is voor het volk van de Joden en dat nu de kerk, die voornamelijk uit de heidenen is voortgekomen, in Gods heilsplan definitief de plek van het volk Israël zou hebben ingenomen.

Anderzijds ziet hij geen Bijbelse grond voor de verwachting van een massale volksbekering van de Joden in de eindtijd. De landbelofte geldt volgen hem niet meer voor Israël, want voor het complete volk van God is de hele wereld nodig. Het koningschap op de troon van David krijgt geen vervulling meer in de geschiedenis, behalve dan in het koningschap van Jezus dat tot op de jongste dag in het teken staat van het kruis en van de verhulde glorie. Dat en niets anders is ”de hoop van Israël” (Handelingen 28:23) volgens hem.

 Komt Jezus snel terug? Een nuchtere kijk op eindtijdverwachtingen, dr. Dirk Visser; uitg. Brevier, Kampen, 2018; ISBN 978 94 924 3302 2; 223 blz.; € 19,90.

Tuesday, 24 April 2018

Voor hen die vele vragen hebben

Mijn brievenbus wordt elke dag met een hele boel brieven gevuld, waarbij ik de hoeveelheid zelfs niet aan kan.

Regelmatig krijg ik ook gelijkaardige vragen binnen of moet ik meermaals over het zelfde onderwerp schrijven. Moesten mensen rechtstreeks op artikels op de websites reageren zou veel tijd en energie gespaard kunnen worden. Om hier een oplossing voor te geven heb ik besloten om een vragenrubriek in te sluiten op From Guestwriters. Daar zal u nu regelmatig een vraag kunnen vinden die wel door meerdere mensen gesteld kan zijn geweest. Door het antwoord nu op het net te voorzien, hoop ik dat mensen ook daar hu vraag zullen kunnen vinden en een bevredigend antwoord zullen krijgen of de tijd zullen nemen om daar dan verder op in te gaan.

Vindt:

Nieuwe rubriek: Antwoord op Vragen van lezers

Vragen van lezers

Wednesday, 4 April 2018

Onthullende boeken

Mozes, Jozua, Samuël, David, Salomo, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habbakuk, Sefanja, Haggaï, Zacharias, Maleachi, Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes, Paulus, Jakobus, Judas en Petrus waren schrijvers die door de kracht van inspiratie ieder hun deel onafhankelijk van de anderen schreven, maar ze werden allemaal bekrachtigd door dezelfde Geest. Het was die Superkracht die hen in staat stelde om mensen de geest van God, met voorschrift en profetie, doorheen de geschiedenis kenbaar te maken, zodat de Bijbel, hoewel samengesteld uit vele boeken en delen, bekend zou staan ​​als het ene Woord van God.
De geschriften van die mannen zijn in twee delen gebundeld; het Oude en het Nieuwe Testament. Maar in de dagen van Christus stond de Schrift bekend als "Mozes, de profeten en de psalmen." Het Oude Testament is geschreven door Mozes en de Profeten, die hem volgden. Het Nieuwe Testament is geschreven door de apostelen.Het Oude Testament was begonnen door Mozes omstreeks 1450 [1600] jaren vóór Christus, en werd voltooid door Maleachi iets meer dan 1000 [1200] jaar later. (Vóór Christus 397.) Het Nieuwe Testament werd geschreven gedurende het leven van de apostelen, na de opstanding en hemelvaart van Christus, bijna 2000 jaar geleden.


Het kan een wonder genoemd worden dat deze boeken de tijd ongeschonden (of onveranderd) overleefd hebben. zo kunnen wij we vandaag nog zeggen dat de Bijbel, gegeven door inspiratie van God, ons de Waarheid aangaande God en betreffende de mens openbaart .
 


Vindt ook te lezen:
 1. Waarheid, wat is het eigenlijk
 2. Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God
 3. Waar de waarheid te leren (leesbaar vanaf 2018 April 4, 2.28 pm) 
 4. Nut van het lezen van de Bijbel
 5. Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god
 6. Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht
 7. Bestseller aller tijden
 8. Boek der boeken de Bijbel
 9. Bijbel verzameld Woord van God
 10. Bijbel baken en zuiverend water
 11. Rond de Bijbel
 12. Wat te vinden in de Bijbel
 13. Onze Kijk op de Bijbel
 14. Bijbelboodschap voor ons
 15. Wat de Bijbel zegt omtrent Geloof
 16. Woord van God
 17. Woorden gesproken door de Eeuwige tot de mensheid
 18. Het belang van het lezen van de Schrift
 19. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 20. Zet het gehele pantser op van God
 21. De uitstraling van God en zijn pleitbezorger
 22. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 23. Voorschriften ons gegeven
 24. Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis
 25. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 26. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 27. Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag
 28. De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel
 29. De Bijbel als instructieboek #2 Effectief Bijbellezen
 30. Bijbel op de eerste plaats #3/3
 31. De Bijbel als instructieboek #3 De Taal van de Bijbel
 32. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad
 33. Waarheid speelt nooit valse rollen van welke aard dan ook
 34. De naakte waarheid is altijd beter dan de best geklede leugen
 35. 7 uitspraken van Prince over God, geloof en de Bijbel
 36. Woord zonder boeien vol van kracht
 37. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 38. Wetten en regels ter onderwijs
 39. Neergeschreven namens God om op te voeden tot een deugdzaam leven
 40. Gods Uitspraken opgetekend in een boek
 41. Bijbel Woord afkomstig van God
 42. Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting
 43. Vertrouwelijke geschriften

Revealing books

Moses, Joshua, Samuel, David, Solomon, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habbakuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, John, Paul, James, Jude and Peter were writers who by the power of inspiration each wrote their part independently of the others, but they all were empowered by the same one Spirit. It was that Superforce Which enabled them to make known to men the mind of God in history, precept and prophecy, so that the Bible though composed of many books and parts would be known as the one Word of God.

The writings of those men were bundled into two parts; the Old and New Testaments. But in the days of Christ, the Scriptures were known as "Moses, the Prophets, and the Psalms." The Old Testament was written by Moses and the Prophets, who came after him. The New Testament was written by the Apostles.
The Old Testament was begun by Moses about 1450 [1,600] years before Christ, and finished by Malachi a little over 1,000 [1200] years afterwards. (Before Christ 397.) The New Testament was written during the lifetime of the Apostles, after the resurrection and ascension of Christ, over nearly 2000 years ago.

By wonder those writing survived the time and still today we can say that
The Bible, given by inspiration of God, reveals to us the Truth concerning God and concerning man.


  Find also to read:
 1. Getting to know the Truth
 2. Where to learn the truth (available from 2018 April 4, 2.31 pm)
 3. Put on the whole armor of God
 4. To be established in the present truth
 5. Determined To Stick With Truth.
 6. Challenging claim
 7. Challenging claim 1 Whose word
 8. Challenging claim 2 Inspired by God 1 Simple words
 9. Challenging claim 3 Inspired by God 2 Inerrant Word of God
 10. Challenging claim 4 Inspired by God 3 Self-consistent Word of God
 11. Unread bestseller
 12. Book of books and great masterpiece
 13. Colour-blindness and road code
 14. Inspired Word
 15. The Word of God in print
 16. God’s forgotten Word 4 Lost Lawbook 3 Early digressions and Constantinic revolution
 17. God’s forgotten Word 5 Lost Lawbook 4 The ‘Catholic’ church
 18. Absolute Basics to Reading the Bible
 19. Bible guide
 20. Bible, Word of God, inspired and infallible
 21. Authority of the Bible

Monday, 2 April 2018

Eudorus N. Bell calling for an Assembly of God

A conference opened at the Grand Opera House in Hot Springs, Arkansas on this day, April 2nd, 1914. It was an unusual and somewhat informal meeting, a gathering of 300 eager delegates, all of whom believed in the baptism of the Holy Spirit. They had been called together by ex-Southern Baptist minister Eudorus N. Bell, publisher of Word and Witness.

Not many Americans then believed in tongues speaking or other visible manifestations of the Spirit, such as healing, visions, and everyday miracles.

The gathering was in line with an early 20th century movement that  brought "modern Pentecostalism" to explode at Bethel Bible College in Topeka, Kansas, spreading rapidly through the student body. Soon there were profound stirrings at California's Azusa Street Mission and from there across America. In these early years, zeal sometimes outstripped propriety. Some groups were invaded by psychics. Individuals slipped into serious moral errors, trusting inner guidance rather than the words of scripture. Many renounced study altogether, relying on the Holy Spirit for impromptu guidance. Scattered observers realized Pentecostals needed to coordinate efforts if they were to propagate their faith with as much effect as their zeal craved.

AOGlogo.pngAfter three days of prayer and devotion, they proceeded to business, an agenda which included five main issues: to set basic doctrine, conserve the gains of the movement, set standards for mission work, charter the churches to be legal, and to consider creating a Bible school. They quickly agreed on a preamble "to disapprove of all unscriptural methods, doctrines and conduct, and approve of all scriptural truth and conduct..."
They elected an executive committee. Intended at first merely to organize annual conferences, the committee rapidly metamorphosed into the governing body of a new denomination. The Assemblies of God was born.

The Assemblies of God USA (AG), officially the General Council of the Assemblies of God, is a Pentecostal Christian denomination in the United States founded in that1914 meeting of Pentecostal ministers at Hot Springs, Arkansas. It is the U.S. branch of the World Assemblies of God Fellowship, the world's largest Pentecostal body. With a constituency of over 3 million, the Assemblies of God was the ninth largest denomination in the United States in 2011.

Sunday, 1 April 2018

Aartsbisschop De Kesel waarschuwt voor religieuze intolerantie

De laatste twee jaar kunnen wij merken dat er doorheen Europa een tendens is van een groeiende intolerantie.

In een interview met de krant De Zondag waarschuwt aartsbisschop Jozef De Kesel, de kerkelijke leider van België, voor religieuze intolerantie. Een verbod op religieuze symbolen zoals de hoofddoek wijst hij af.

In een gesprek met de krant De Zondag zegt aartsbisschop Jozef De Kesel:
'Ik ben tegen extremen',
'Een vrouw die zich in een boerka hult, vind ik extreem. (...) Maar een verbod op religieuze symbolen vind ik ook extreem. Waarom zou het mij storen als een gelovige een keppeltje wil dragen, zelfs op een school? Sommige mensen hechten grote waarde aan een religieus symbool. Je moet respect hebben daarvoor. Als een vrouw zich beter voelt met een hoofddoek, waarom niet?' 
Mijn inziens zijn er politici die maar al te graag het geloof totaal zouden willen bannen van de samenleving.
De Kesel betreurt de tendens van politieke partijen om godsdienst in het onderwijs te willen afschaffen.
'Ik hoor mensen zeggen dat er op school beter een cursus burgerzin wordt gegeven in plaats van godsdienst. Ik geloof dat niet. Als godsdienst goed onderwezen wordt, dan gaat dat ook over burgerzin, normen en waarden, verantwoordelijkheid opnemen.'
Het bannen van religieuze symbolen en godsdienstonderricht kan de burger een gevoel van onverdraagzaamheid geven. Hierop zegt de bisschop
'Intolerantie kan gevaarlijk zijn, dan riskeert men een tegenreactie.'
Aartsbisschop De Kesel waarschuwt voor religieuze intolerantie

Friday, 30 March 2018

De avond dat Jeshua zijn talmidim opdroeg dat de Pascha Seder vanaf die tijd zal worden gevierd ter zijner nagedachtenis

Vanavond zullen Christenen over de hele wereld Goede Vrijdag eren terwijl andere Christenen bijeen zullen komen om naast Jezus laatste avondmaal ook zijn dood en het gevolg van zijn overgave aan de Romeinen zullen herdenken.

Tegelijkertijd met hen zullen het Joodse volk en de Messiaanse gelovigen de Pascha Seder vieren en vertellen hoe de Engel des Dood de huizen van de Israëlieten en al degenen die het bloed van het Paaslam op hun deurposten toepasten in Egypte passeerde.
 
Bijna tweeduizend jaar geleden werden 12 mannen die het Pascha Seder in Jeruzalem vierden verteld door hun rabbijn en meester, Jeshua (Jezus), dat dit hun laatste Seder samen zou zijn. Hij verklaarde ook de profetische betekenis ervan.

"Toen het uur aanbrak, leunden Yeshua en zijn apostelen achterover. En Hij zei tegen hen: 'Ik heb met verlangen gewild dit Pascha met u te eten voordat ik lijd. Ik zeg je, ik zal het niet opnieuw eten totdat het vervulling vindt in het koninkrijk van God. '"(Lukas 22: 14-16)
Ondanks deze laatste keer dat ongezuurd brood werd gebroken en de wijn werd gedeeld, liet Jeshua hen niet zonder hoop achter.  Hij benadrukte de fysieke komst van het Koninkrijk van God:
"Na het nemen van de beker, dankte Hij en zei:" Neem dit en deel het onder u. Want ik zeg je dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God komt. '
"En hij nam brood, dankte en verbrak het en gaf het hun, zeggende:" Dit is mijn lichaam dat voor u is gegeven; doe dit ter herinnering aan Mij. "Op dezelfde manier nam Hij na het avondmaal de beker en zei: 'Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u wordt uitgestort'" (Lukas 22: 17-20) )
Voor slechts een korte tijd had de zoon van de vakman Jozef rond getrokken en gesproken over het Woord van God en over hoe hij de Weg naar God is en hoe dat Koninkrijk van God zou komen. Tijdens die bijeenkomst in een bovenkamer in Jeruzalem onderwees Jeshua zijn talmidim (discipelen) dat de Pascha Seder vanaf die tijd zal worden gevierd ter nagedachtenis aan het offer dat hij van zichzelf zou gaan maken om een ​​verzoening voor de zonden van de hele mensheid te worden.

Vanavond begint dan ook de achtdaagse viering van het Pascha bij zonsondergang.
Terwijl het Joodse volk
het begin van deze profetische vakantie markeert, zullen velen hier in België hun paasvakantie gaan nemen terwijl weinigen daar van nog even zullen stilstaan rond het gebeuren van Christus. Meerderen zullen meer aandacht schenken aan paaseieren en paashaasjes in plaats van de herinnering hoog te houden van Jezus dood en verrijzenis.

Laat ons door die heidense feestgebeurtenis echter niet misleid zijn. Dit jaar valt het samen, wat velen ook in feeststemming zal brengen rond de zelfde tijd. Maar laat het er u niet van afhouden om over die belangrijke gebeurtenissen, zoals de bevrijding van het Joodse Volk uit Egypte en de bevrijding van de vloek des doods, door het zoenoffer van Jezus.

Vanavond gedenken wij wat een voorafschaduwing is van de redding die voor de hele mensheid is verricht door de Nazareense leermeester Jeshua, met een ceremoniële maaltijd genaamd de Seder, waarin het verhaal van bevrijding uit de slavernij in Egypte wordt verteld alsook waar het verhaal wordt verteld van de laatste levensuren van Jeshua en hoe dat voor ons de weg opent naar een hoop tot een beter leven.

File:Christ after death,photo Jerusalam.JPG
Foto van het centrale deel van een mozaïek in de kerk van het Heilig Graf in Jeruzalem, op de buitenmuur van de Catholicon achter de steen der unie. Het mozaïek beeldt af dat Jezus van het kruis wordt genomen en dat zijn lichaam wordt gezalfd voordat het in het graf wordt geplaatst.Wat onze overvloed bepaalt

''Niet wat we bezitten maar wat ons blij maakt, bepaalt onze overvloed.''
I Tjing

Wednesday, 28 March 2018

Moed opbrengen voor één grote sprong

''Soms moet je de moed kunnen opbrengen voor één grote sprong;
een kloof kan je niet oversteken met twee kleine sprongetjes.''
David Lloyd George

Saturday, 24 March 2018

Unhappy people in empty churches

The last decade lots of people have turned their back to their church. 10% of those having left church have left the faith completely, but that means the others did not give up faith totally. Many because of the many questions and of seeing contradictions in their church, left the institution, but wanted to stay spiritual.
When the big institutional churches may still count on 20% who are still in churches and are happy, their members may not see major problems within their congregations or problems resulting from their institutional practice of faith. To them, church attendance is a practical and enjoyable expression of faith.

Though of the 30% who are in churches can not say they are happy, but indicate they are unhappy. They see major problems but continue with church attendance for a variety of reasons. The important thing for this group is that, despite all it’s flaws churches are still worth supporting through attendance and possibly finances.

We may wonder why they do not dare to question their pastors or ministers more and go not look for the real happiness in their Scriptures. For many a real confrontation with what is written in the Book of books seems to dangerous and to much bringing them in confusion, and that is something they do not like; They want a certain certainty? When reading the Bible they encounter too many things which seem so muddling or confusing with the many church doctrines and to leave church doctrines aside looks for them as treason to the community. They forget they are better to do treason to the world of man than to the world of God. That is what Jesus and the other prophets are all about when they talk not to be of this world but to belong to God.

40%of those who abandoned their church see the institutional churches of our era as more damaging than helpful to the Kingdom, and have walked out on the institutions their parents and grandparents built, to practice faith in a far more personal way, a far more tight-knit community.

It becomes time that those who left the institution churches come to see there are other ways to come to God and to please God, but that we still have to come together to unite as brothers and sisters in Christ.

The "Unchurching" is a growing movement of Christians who are leaving churches and the allegiance to trappings churches demand in order to find God, experience him more personally, and enjoy smaller, tight-knit communities that don’t put institutional concerns in front of godliness.

We can only hope they shall be able to find like minded people who find it more important to come to Biblical truth and to worship God in the way that God wants to be worshipped.

For those who left their big institutional church they, when they look for an other community of believers, should know
It isn’t about moving the same old church practices to a smaller venue. It’s about reassessing every one of those practices to see if they meet the needs of the Kingdom, advance the message of the Gospel, and draw closer to God.
unchurching

Friday, 23 March 2018

Spirituele diversiteit in Europa

In 2010 was de grootste wereldreligie nog steeds het christendom. 2,2 miljard mensen voelen zich aangesproken door het christelijke verhaal. Dat is 31,5 procent van de wereldpopulatie. 87 procent van de christenen leefde toen in landen waar ze in de meerderheid waren. De top vijf van landen waar het grootste aantal christenen leefde, bestond uit de Verenigde Staten (243 miljoen), Brazilië (173 miljoen), Mexico (107 miljoen), Rusland (104 miljoen) en Filipijnen (86 miljoen).

In 2016 liet een rapport zien dat niet-christelijke religies, waaronder moslims, hindoes en joden, in Groot-Brittannië goed waren voor een op de vijf van de bevolking van de hoofdstad, veel hoger dan in andere delen van Engeland en Wales, zoals het zuidwesten, waar ze slechts één op de honderd vertegenwoordigden. Ondertussen is Wales, ooit bekend als het 'land van opwekkingen' vanwege de vele religieuze herrijzenissen in zijn geschiedenis, het minst religieuze gebied met een aanzienlijke meerderheid die geen religieuze overtuiging heeft (59,3%).

Een internationaal onderzoek in opdracht van de bisschoppensynode toont in 2018 aan hoe in Europa de kaarten zeer verdeeld liggen.
In Polen zegt 17% van de 16- tot 29 jarigen dat ze niet gelovig zijn, alhoewel dat land voor ons gekend staat als het meest katholieke. In 19 van de 22 onderzochte landen zegt minstens een derde van de ondervraagden zicht te identificeren met een religie.

Stephen Bullivant, de socioloog en theoloog die het onderzoek van de Britse St Mary’s University en het Institut catholique de Paris (ICP) uitvoerde, vindt het opmerkelijk dat “de zes meest christelijke landen, landen zijn die historisch gezien een katholieke meerderheid hebben”, en geen protestantse of orthodoxe. Bovendien merkt hij op dat bij de landen waar de jeugd het meest gelovig is, zowel landen uit West-Europa (Ierland, Portugal en Oostenrijk) als landen uit Centraal-Europa (Polen, Litouwen en Slovenië) zijn. Italië en Griekenland zijn niet opgenomen in de studie.

De twee landen met de meest seculiere jeugd (91% in Tsjechië en 80% in Estland) en de twee met de minst seculier jeugd (25% in Litouwen en 17% in Polen) zijn allemaal post-communistische landen.

In  Groot-Brittannië is de groep van Christelijk gelovigen erg geslonken. Maar 22% zegt tot het Christelijk geloof te behoren, terwijl 8% een niet-christelijk geloof aanhangt. De Britse jeugd tussen 16 en 29 jaar is wel meer praktiserend dan de Franse. Zo’n 17% van de bevraagde jongeren over Het Kanaal gaat wekelijks naar de mis, tegenover slechts 7% bij onze zuiderburen.

Tegenover 25% Christenen en 11% niet gelovigen in Frankrijk kan men daar 10% van de Franse jongeren als praktiserend moslim vinden, tegenover 6% van de Britse jongeren.

Uit onderzoek blijkt dat over de hele wereld meer dan 84% van de mensen lid is van of verbonden zijn met een religieuze groep. En uit het meest recente onderzoek blijkt dat individuele religiositeit en het ontwikkelingsniveau van hun land zowel het geluk als de tevredenheid van het leven beïnvloeden voor de inwoners.

Bevindingen suggereren dat protestanten, boeddhisten en rooms-katholieken gelukkiger en meer tevreden zijn met hun leven, in vergelijking met andere groepen. Joden, hindoes, moslims en niet-religieuzen lagen ertussenin, terwijl orthodoxe christenen de laagste tevredenheidscijfers tussen geluk en leven bleken te hebben. 

Violence against the Rohingya community

In the wake of persistent violence against the Rohingya community, UN officials have expressed growing fears that genocide is being incited and committed in Myanmar.

Since violence renewed in Myanmar’s Rakhine state in August 2017, almost 700,000 Rohingya Muslim refugees have fled to neighboring Bangladesh.

UN Special Rapporteur on human rights in Myanmar Yanghee Lee told the Geneva-based Human Rights Council:
"I am becoming more convinced that the crimes committed following 9 October 2016 and 25 August 2017 bear the hallmarks of genocide and call in the strongest terms for accountability.”

Earlier this month, the Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) found that Rohingyas who try to leave their villages
 “are taken away and never return” and found a “recurring theme” of women and girls being abducted.
The agency also found an ongoing systematic campaign of “terror and forced starvation” which are forcing Rohingya out of the country.

In a recent report, Amnesty International reported that forces are bulldozing land and building military bases where Rohingya villages were burned down.
Not only does this prevent refugees from returning, but it also hides authorities’ crimes.
“The bulldozing of entire villages is incredibly worrying. Myanmar’s authorities are erasing evidence of crimes against humanity, making any future attempts to hold those responsible to account extremely difficult,”
said Amnesty International’s Crisis Response Director Tirana Hassan.

This has raised concerns for both Amnesty International and the Special Rapporteur over the Bangladesh-Myanmar arrangement to repatriate Rohingya refugees as they will return to find their homes gone and face continued discrimination.
“No one should be returned to Myanmar until they can do so voluntarily, in safety and dignity – something that is clearly not possible today,”
 Amnesty International said.

Monday, 12 March 2018

Declining commitment to democracy : What’s going on around the world ?

The European Parliamentary Research Service organised a roundtable on the global state of democracy as seen by citizens on 7 March 2018.
EPRS Policy Roundtable 'Declining commitment to democracy : What's going on around the world ?' We should carefully look at those politicians who recruit so called fighters for human rights who want the freedom of religion and freedom of clothing limited as well as the right of parents to decide over their children. By bringing in restriction on what people may do with their family or not allowing them to decide what clothes their kids have to wear, they endanger the fundamental rights of liberty and go in again the human rights in general.

The EU is at the forefront of efforts to support democracy in third countries in the world but shall have its hands full the coming months to secure the democratic rights in its own phalanxes.

People expect democratic systems to deliver a good system to live in peace in which the economy booms. Economic success and good governance (and EU aid can play an important supportive role) is important for the strength and resilience of democracies. In this respect, EU development aid, as well as the human rights and democracy conditionality enshrined in many of its bilateral relations, can ensure that democratic and economic progress go hand in hand.  But people do have to be made aware of the danger of the extreme right groups which become more and more popular.

Please read about it:
 1. Populism endangering democracy
 2. Pushing people in a corner danger for indoctrination and loss of democratic values 
 3. It’s Time real lovers of God to Stand and Speak Out!

Wednesday, 28 February 2018

Celebrations pointing to events of ultimate meaning

Although other holidays sometimes get more attention, Passover and Easter/Pascha are truly the most important times of remembrance and reflection in the corresponding Jewish and Christian faiths. These celebrations point to events of ultimate meaning and call for observers not only to reflect but to prepare.

The name “Easter” is not biblical, so we better let us get that out of the way first, because the Divine Creator wants us to worship Him properly and has given us orders and a set of feasts we should celebrate. We do not to use other day and certainly not days which are connected with false gods.

Easter bunnies and Easter-eggs have nothing to do with Jesus and most of all also nothing to do with God. Easter/Estra “ostara” or “eostre“ comes from the goddess of fertility Eostra, Estra or Esdra and Ishtar the pagan Babylonian and Assyrian deity of fertility and sexuality, later adopted by the Romans, and formally introduced into Christianity by Emperor Constantine. The goddess of fertility was celebrated with elements that showed the fertility and that’s why there are “Easter eggs”, to represent new life.  Instead of the eggs, let’s focus on the real new life.

Little lambs may also present new life, but here the lambs have come in the picture by the event of warning for the Peple of Israel, who had to stroke the blood of the lambs on their doorposts to make sure the wrath of god would not come in their house.

Those who loved the only one God where asked to select lambs and to bring them in the house on the 10th of Nisan for inspection and to slaughter it the afternoon of the 14th of Nisan to roast it, and have it for dinner. When the animal would be stricken in the neck to kill it and to let the blood run out of it, it had to be collected and applied to the wooden doorposts of their houses, using a hyssop branch to apply the blood.  That evening all lovers of God had to stay indoors until God had finished smiting all the firstborn males of any household where there was no lamb’s blood applied, causing the Destroyer to Pass Over those houses.  This is the reason for the name of “Passover”.  That blood was absolutely necessary for the protection of the household.

According to the famous historian, Josephus, the day that Jeshua (Jesus Christ) was put on the stake, there were 250,000 lambs brought into the temple to be sacrificed.  At the conclusion of all the sacrifices, the high priest yelled out “It is finished.”  According to the historical record, it was 3:00 pm.  At that precise moment, Jeshua also yelled out “It is finished”, and died.

After the Egyptian shedding of blood the Pharaoh at last gave in to let the Israelites leave Egypt. Three days the Israelites travelled to the Sea of Reeds, being led to their escape on the third day. And when we look at Christ he was laid in a tomb for three days, and on the third day, he arose from the dead.  In fact, he was seen alive by thousands of eyewitnesses over the next forty days.

When the Exodus happened, God told Moses that the Israelites were to commemorate this Passover event every year, for all generations, and that includes our generation.  We are supposed to commemorate this event — that we are protected from the Destroyer by the blood of the sacrificed Lamb!
Scripture also says that anyone who is not an Israelite, but is a follower of the God of Abraham, Isaac, and Jacob, must gather together on this day to commemorate the event of Passover.  In fact, this is so important to the heart of God that He commanded that anyone who misses Passover on Nisan 14 must have their commemorative gathering one month later, on the 14th of the next month!

Jesus and his disciples also came together in the upper-room to celebrate Passover. It was there that Jesus took the bread and broke it as a sign of the new covenant and asked his friends to remember that moment. Each follower of Jesus therefore should also remember that special moment and have such memorial meal.

Not all of us may have their own Christian community which celebrate on the by god given days. But today there are more Biblestudents around  and more groups can be found who know about the days of God.

Image result for pesachI strongly encourage any one of you who is reading this article to attend a Passover gathering near you, to enjoy the blessings of God that come from participating in this holy celebration.
If you are unable to attend someone else’s hosted gathering, then be sure to gather together as a family, with friends, in your own home, and read the Passover story that begins with Exodus 12.

The Bible does not call Passover a “feast of the Jews” — it is called a “feast of the LORD.” GOD is the host of the party. Be sure to attend HIS party!

This year, Nisan 14 falls on Friday evening, March 30.  If you don’t have a group to celebrate with, consider joining the co-meeting of the Belgian Christadelphians, Belgian Biblestudents and International Biblestudents, their gathering in Mons showing their unity as members of the Body of Christ.
+

Find to read:
 1. 9 Adar and bickering or loving followers of the Torah preparing for Pesach
 2. Preparing for 14 Nisan
 3. Days of Nisan, Pesach, Pasach, Pascha and Easter
 4. Most important weekend of the year 2016
 5. 14-15 Nisan and Easter
 6. Peter Cottontail and a Bunny laying Eastereggs
 7. Making sure we express kedusha for 14-16 Nisan
 8. The flood, floods and mythic flood stories 2 Mythic theme 1 God or gods warning
 9. After darkness a moment of life renewal
 10. Objects around the birth and death of Jesus
 11. After the Sabbath after Passover, the resurrection of Jesus Christ
+

In Dutch 

 1. Neem afstand van heidense vastenperiodes
 2. 13 Adar opening naar 14 Nisan
 3. Vrijdag 3 april 2015 een dag voor verenigde samenkomst ter herinnering
 4. Belangrijkste weekend van het jaar 2016
 5. Zeven Feesten van God de belangrijkste feesten van de hele Bijbel
 6. Fragiliteit en actie #14 Plagen van God
 7. Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand
 8. 2017 Nisan 10, uitkijkend naar 14 Nisan
 9. Messiaans Pesach 2017 en verharde harten
 10. Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus

Monday, 26 February 2018

Rome mobilisation to say no to fascism and racism

In Italy, like everywhere in Europe, we can feel that the Neo-Nazis are coming up again. Nationalism and fascism are slowly creeping in our surroundings and may again become serious treat which we may not underestimate.

In the wake of growing anti-refugee violence in Italy, around 100,000 anti-fascist demonstrators rallied in Rome’s Piazza del Popolo at the last weekend for political rallies before Italy’s March 4 national election.  The Rome protest was one of at least a dozen marches or rallies held in several cities by both left and right.

If people would know their history better they would see in what for dangerous position we are in and how situations from the early 20th century are dooming up.

Anpi president Carla Nespolo said:
 “We are here to say no to fascism and racism, which are a danger today for democracy and coexistence.
and warned
We don’t want to repeat the tragedies of fascism and nazism
What frightened her most was what worries me also a lot, namely the
 “indifference, superficiality and ignorance”
 that allows fascist ideologies to take root.

> Please find to read:

100,000 anti-fascist demonstrators in Rome, Italy

Anti-fascist workers demonstrate in Rome, Italy

Friday, 23 February 2018

Een Boom van kennis wordt een Boom van moraal

Bij de schuldvraag van en voor de mens alsook bij de vraag omtrent al de gruwel en leed dat er over deze wereld komt gaan er veel voorbij aan de gebeurtenis waarbij de Boom van kennis van goed en kwaad een Boom van moraal werd.

Veel te veel Christenen vergeten de gebeurtenis waarbij de eerste vrouw zich liet verleiden en er toe over kwam om de eerste man of eerste Adam bij haar daad van ongehoorzaamheid tegenover God te beetrekken. Wij moeten terug gaan naar de oertijd, de tijd waarbij ons universum tot ontstaan kwam en de eerste menselijke wezens de aarde mochten bewonen en zelfs in beheer kregen. Want God had die eerste mensen de opdracht gegeven om voor de aarde te zorgen. Zij mochten ook alle planten en dieren namen geven. Dat mocht dan wel duiden op hun hogere positie dan die geschapen elementen maar mocht hen er niet toe brengen die geschapen elementen kwaad te berokkenen.

In het begin aller tijden had de mens geen besef  van goed en kwaad. eigenlijk liet de mens het leven verlopen zoals het voor hem kwam en hoe het paste. Er waren niet bepaald verplichtingen. In volle vrijheid mocht de mens zich vrij bewegen in de Tuin van Eden. Maar de Goddelijke Schepper had hen wel een beperking gegeven. Namelijk van twee bomen moesten zij afblijven.

Zoals met kleine kinderen nog steeds voor valt, lijkt het voor hen moeilijk om van dat gene af te blijven wat er bevolen wordt niet aan te komen.  De boom van kennis van goed en kwaad leek zeer aantrekkelijk te zijn voor de eerste vrouw, de mannin Eva.
In de gelijkenis van God geschapen begon voor de  mannin niet voldoende te zijn. Zij wou ook als God worden en diezelfde kennis als Hij bezitten. Zij dacht dat God haar die hun onthield en dat bij het eten van de vruchten van de Boom zij wel die kennis zouden kunnen verwerven.
Ook al God hen gewaarschuwd voor de gevolgen van het eten van de vruchten van de boom in het midden van de tuin, zelfs dat ze die niet mochten aan raken, want al deden ze dat dan zouden ze sterven. (Genesis 3:3)

De verleiding leek echter te groot te zijn en de vrouw viel voor haar innerlijke gedachten die haar zo veel voorspoed beloofden en haar hoop hadden gesteld om god gelijk te zijn. Maar daar ging zij niet enkel in de fout. Zij deed met haar daad een handeling die niet enkel van ongehoorzaamheid getuigde maar ook van rebellie tegen God  waarbij Zijn machtspositie ook in twijfel werd getrokken.

Het is door haar daad van ongehoorzaamheid dat zij over ging om toch van die verboden vrucht te eten en hiermede de vertrouwensrelatie met God verstoorde.  Door hun daad van gelijk te willen zijn met God werd de relatie tussen mens en God zodanig geschaad dat wij er nu nog de gevolgen moeten van dragen.

Hun verwachting om als als goden, goed en kwaad te onderkennen bracht vijandschap tussen hun als schepsels van God en hun Maker. Het is wel werkelijk zo dat zij kennis van goed en kwaad kregen, maar dat betekent ook dat zij van dan af ook het verschil konden voelen tussen goed en kwaad. Want kennis van die zaken brengt ook mee dat hun bewust zijn er van hun er in mee trekt en dat hun leven onherroepelijk daarmee verbonden raakt.

De kennis van goed en kwaad als het ware bracht nu dat innerlijk gevoelen van goed en kwaad of bracht hun inzicht in het mogelijk goede en het mogelijk slechte of kwade. Moraal werd nu onderdeel van hun levensvisie. Alzo was door het eten van de vruchten van de Boom der kennis van goed en kwaad die boom ook een Boom van moraal geworden.

Het omgaan met elkaar kwam hierdoor in verandering, omdat de mens nu zich anders kon gedragen dan God het wilde. Zij konden zich nu gemeen gaan opstellen of een ander kwaad doen. Oneerlijkheid kwam over de mens en meerderen konden niet meer integer zijn. Sinds deze daad van de eerste mens is de mens anders geworden dan God ze heeft geschapen.


God , die een God van belofte is en steeds de waarheid vertelt, moest zich nu aan Zijn Woorden houden; Zo kwam de dood als straf voor hun daad over de mens. de mens werd uit de Tuin van Eden gestoten en was nu verder af van God. Met de tijden zouden nog meer mensen zich nog verder van God plaatsen dan die eerste mens. zo verziekte onze wereld.

Onze relatie met God is als het ware voor goed verstoord. door het toegeven aan bepaalde kennis van kwaad en door het volbrengen van dingen die slecht zijn gaan wij in tegen de Wil van God en plegen daardoor "Zonde". Door het zondigen maken wij ons nog verder los van God en komen zo tegenover Hem te staan als "vijanden van God". 

De mens zal echter tot besef moeten komen dat zij zonder God niet kunnen leven en dat wij zonder Hem ook verloren zullen gaan, met nog steeds de dood tot gevolg.

+

Lees ook
 1. Keuze van levende zielen tot de dood
 2. Voorzieningen voor de keuzes van de mens
 3. Onwetendheid, wettigheid en zondigheid
 4. Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens
 5. Bereshith 3:1-6 Het bedrog
 6. Fragiliteit en actie #1 Ongehoorzaamheid van Geschapene
 7. Het begin van Jezus #2 Aller Begin
 8. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 9. Het begin van Jezus #13 Een te komen mens

Tuesday, 20 February 2018

Northern Praise Day 2018

In case you love singing, some good music, gathering with people who have Jesus in their heart and want to be true followers of Christ, you are welcome to come to the gathering on Saturday 10 March 2018 from 1pm-5pm at Salendine Nook High School, New Hey Road, Huddersfield, HD3 4GN.

For Health & Safety reasons, the venue has reduced the total number of tickets available this year. We strongly recommend that you book your tickets in advance as they may run out before the event.
GREEN ZONE: Seated Only Choose these tickets if you & your guests prefer to remain seated throughout the event. These seats are at or near the front so that you can remain seated and do not have anyone standing in front of you, blocking your view.
ORANGE ZONE: Near Front
Regular seats, nearer the front, behind the "seated only" seats in the Green Zone. These seats are for those who might have eyesight difficulty reading the screen, or who just prefer to be nearer the front.
YELLOW ZONE: Middle to Rear of HallThese seats are located in the middle / rear of the hall.
PINK ZONE: Bring your own folding chair - Rear platformThese tickets reserve 1 space (not a seat). You will need to bring your own folding chair. Please label with your name and telephone number in case it accidentally gets left behind.

Location

Salendine Nook High School (Academy)
New Hey Road
Huddersfield
HD3 4GN
United Kingdom
View Map

NPD2018 info


 
+

Find also
Second Northern Praise Day
the Northern Praise Day Group on Facebook

Wednesday, 14 February 2018

Mishpat in het Hebreeuws en in het Grieks #2 sleutelwoord voor crisis, recht, verordening, voorschrift, rechtspraak of vonnis en oordeel

Uiteraard vinden we het woord mishpat in de Wet. In Deuteronomium gebruikt Mozes het regelmatig om aan te geven wat goed en recht is in Gods ogen. En hij benadrukt dat dit niet zo maar voorschriften zijn, maar dat geen van de wereldrijken van die dagen zulke wetten kent, want
 “welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en een mishpat zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef?” (Deut. 4:8).
 Die regels betreffen de verhouding tot God zelf en tot de naaste, maar ook tot de vreemdeling en de sociaal zwakke in de maatschappij. Bij het uitspreken van de zegen en de vloek op de Ebal en de Gerizim moeten zij plechtig verklaren
 “Vervloekt is een ieder die de mishpat van vreemdelingen, weduwen en wezen schendt” (Deut. 27:19).
 Maar we vinden het woord vooral bij de profeten. Maar liefst een derde van alle gebruik van mishpat staat daar. Gods woorden door Jeremia illustreren de brede betekenis van het woord, wanneer Hij zegt:
 “De ooievaar aan de hemel, de tortelduif en de gierzwaluw kennen de tijd van hun trek [hun eigen vaste gewoonte], maar mijn volk kent niet de orde [de voorgeschreven rechtsorde] van de HEER ” (Jer. 8:7). 
En bij Ezechiël zegt Hij, in een beeld waarin Hij zijn volk vergelijkt met de schapen van een kudde:
“Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten – spreekt God, de HEER ... Ik zal ze weiden zoals het moet [volgens de mishpat ]” (Ezech. 34:15-16).
 In Jesaja 28:17 verkondigt God dat Hij zijn volk zal oordelen volgens zijn maatstaven:
 “Ik zal de mishpat als meetlint hanteren en de gerechtigheid als schietlood”.
 Maar ooit zal er een vrederijk zijn, geregeerd door een vredevorst, waarin die mishpat de norm zal zijn, want
 “Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in mishpat en gerechtigheid” (Jes. 9:7).
 Die vredevorst zal er niet alleen zijn voor Israël, maar voor alle volken:
 “Mijn volk, luister aandachtig naar mij ... De wet vindt zijn oorsprong in mij, en mijn mishpat zal een licht zijn voor alle vol- ken” (Jes. 51:4).
 Het is tenslotte Micha waar we lezen:
 “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan mishpat te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God” (Micha 6:8).

mishpat, krisis, recht


 Het woord in de Concordantie Mishpat komt in het OT ruim 400x voor. Heel vaak bij de Profeten en vervolgens veel in de Wet en in de Psalmen. Het wordt meestal vertaald met iets van verordening of voorschrift, of met iets als recht, rechtspraak of vonnis, of soms oordeel. Maar ook andere juridische termen komen voor. Crisis komt in de Septuaginta ruim 200x voor. In het NT vinden we het bijna 50x, waarvan ⅔ in de Evangeliën (vooral Matteüs en Johannes) en de rest meest in de Brieven (vooral 2 Petrus en Ju- das). Het is dan gewoonlijk vertaald met oordeel of (ge)recht.


+